รถไฟฟ้ากรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภท ขนส่งและโลจิสติกส์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:BMCL)
ก่อตั้งเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
สำนักงานใหญ่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. [1]
บุคลากรหลัก

ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ
อุตสาหกรรม บริการ
หุ้นรวม 11,950,000,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์ http://www.bangkokmetro.co.th

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK METRO PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BMCL) [2] บริษัก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของประเทศไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการเป็นผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่รฟม.ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 และได้เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดสถานีลาดพร้าว ตลอดอายุของสัมปทาน 25 ปี ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินตอบแทนให้แก่รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญาตลอดระยะเวลาดังกล่าว[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555