มาร์เกอรีตแห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
“มาร์เกอรีตแห่งฝรั่งเศส”

มาร์เกอรีตแห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ (อังกฤษ: Isabella of France) (ค.ศ. 128214 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1317) มาร์เกอรีตเป็นพระธิดาของพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศสและมาเรียแห่งบราบรันท์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส เป็นพระราชินีองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษระหว่างวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1299 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1299ทรงได้รับพระนามว่า “ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส” พระราชินีมาร์เกอรีตและพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์ ทอมัสแห่งบราเธอร์ตัน เอิร์ลแห่งนอร์โฟล์คที่ 1 (Thomas of Brotherton, 1st Earl of Norfolk) และ เอ็ดมันด์แห่งวูดสต็อค เอิร์ลแห่งเค้นท์ที่ 1 (Edmund of Woodstock, 1st Earl of Kent)