พูดคุย:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เขตรอุดมศักดิ์ หรือ เขตอุดมศักดิ์[แก้]

พระนามกรม กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กันแน่ครับ เท่าที่ผมเคยอ่าน ถ้าจำไม่ผิด ในพระสุพรรณบัฏจารึกว่า กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่วนที่ใช้ กรมหลวงเขตอุดมศักดิ์ นั้นเห็นใช้ตามเอกสาร + ป้ายสถานที่ของกองทัพเรือ ส่วนในลายพระหัตถ์ของพระองค์ เคยเห็นแต่เพียง อาภากร ครับ - ('-' )( '-' )( '-') - 15:09, 12 ตุลาคม 2007 (ICT)

จากหนังสือ จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระนามว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ .... น่าจะสรุปได้ว่าต้องมี ร.เรือ ตรง เขตร --Sry85 22:26, 12 ตุลาคม 2007 (ICT)

ครับ จากหนังสือที่ผมมี และใช้อ้างอิงอยู่
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์, บรรณกิจ, ISBN 974-221-746-7
  • หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, ISBN 974-221-818-8
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, ISBN 974-941-205-2
  • ศิริพงษ์ บุญราศรี, เรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม, โอเดียนสโตร์, ISBN 974-276-277-5

หนังสือทั้งหมดนี้ ใช้พระนามกรม กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งหมดครับ

มีอยู่เล่มเดียว ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, บรรณกิจ, ISBN 974-222-648-2 ที่ใช้ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ('-' )( '-' )( '-') - 23:14, 12 ตุลาคม 2007 (ICT)

ในหนังสือชื่อ เสด็จเตี่ย ของสำนักพิมพ์สารคดี กล่าวถึงความสับสนระหว่าง เขตร-เขต ระบุว่า ในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศเป็น "กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์" ต่อมาในรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ เลื่อน"พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์" เป็น "พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37 หน้า 292 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2463 มีกล่าวถึงในบทความด้วย - ความเห็นส่วนตัว ผมเข้าใจว่าราชกิจจานุเบกษาอาจจะพิมพ์ตก แต่ก็ได้กลายเป็นเอกสารทางการเสียแล้ว) ส่วนเอกสารของกองทัพเรือ ใช้ เขต ตามราชกิจจานุเบกษา ส่วนชื่อวัง และสถานศึกษา ใช้ เขตร สุดท้ายกล่าวถึงคำสัมภาษณ์ของธิดาของพระองค์ ว่าส่วนตัวพระองค์เอง ทรงระบุพระนามในเอกสารว่า เขตรอุดมศักดิ์ มาตลอดพระชนม์ชีพ
ถ้าเป็นตามนี้ ผมคิดว่าน่าจะใช้คำว่า กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามที่พระองค์ใช้ครับ - ('-' )( '-' )( '-') - 23:29, 13 ตุลาคม 2007 (ICT)

ผมไม่เข้าใจ ว่าคุณ ผู้ใช้:สุธน หิญ จะไปไล่ตามแก้ "เขตร" เป็น "เขต" ในทุกบทความ ไปถึงไหน ที่ถกกันถึงชื่อ อยู่ข้างบนนี่ ก็ไม่เข้ามาถก ขอยืนยันว่าในหนังสือ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548. 136 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-746-7 " ใช้คำว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่วนคุณสุธน อ้างอิงแต่ พระสุพรรณบัฏ ฉบับเมื่อเกือบร้อยปีก่อน ซึ่งไม่มีใครยืนยันได้ว่า สะกดผิดหรือไม่ ลองเปิดราชกิจจานุเบกษา ในพระราชบัญญัติ สมัยรัชกาลที่ 6 ยังมีชื่อสะกดผิดเยอะแยะไป - ('-' )( '-' )( '-') - 10:41, 2 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)