พูดคุย:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          บทความนี้อยู่ใน โครงการวิกิต่อไปนี้:

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยเปิดรับนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นรุ่นแรก จำนวน 70 คน

ประวัติ[แก้]

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์-สาธารณสุข แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ จึงทำให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีประสบปัญหาการจัดตั้งคณะเพื่อทำการเรียนการสอนเปิดสอนได้เพียง หลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี ภายหลังได้ถูกทักท้วงจากสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา (สกอ.)ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงไม่ควรเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงได้หยุดรับนิสิตในหลักสูตรนี้ตั่งแต่หลัง รุ่น 9[3] และทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้เสนอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี พร้อมทั้งเสนอจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อมีความพร้อม สำหรับหลักสูตร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้น จะปรับมาใช้เป็นการรับเทียบโอนผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการสาธารณสุข (อนุปริญญา)เพื่อเรียนในชั้นปีที่ 3-4 (2 ปี) แทนหลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี โดยใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข ดำเนินการภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ http://ph.csc.ku.ac.th/ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดแบ่งหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

หลักสูตรที่จัดการเรียน-การสอน[แก้]

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (Bachelor of Public Health, B.P.H.)

http://ph.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=30&limitstart=2 คำอธิบายรายวิชา

http://ph.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=30 ข้อมูลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มก.

http://ph.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=8 บุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ มก.

อ้างอิง

^ http://www.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=822:-13--2552&catid=43:2008-06-17-06-56-35&Itemid=100 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 ธันวาคม 2552

^ http://www.registrar.ku.ac.th/node/230 โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โควตารับตรง ภาคปกติ

^ http://www.ph.sbc.ku.ac.th/ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี http://ph.csc.ku.ac.th/ สาธารณสุขศาสตร์ มก.