ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://www.thaiedresearch.org/thaied_news/index1.php?id=16773 เมื่อเยอรมนีปฏิรูปมหาวิทยาลัยอีกครั้ง], สยามรัฐ, ฉบับที่ 18689, 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547, น. 7
 
 
{{มหาวิทยาลัยในเยอรมนี}}
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในเบอร์ลิน]]
{{โครงสถานศึกษา}}
38,013

การแก้ไข