ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หิน เหล็ก ไฟ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*[[ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์]] (โป่ง) '''ตำแหน่ง''' ร้องนำ (พ.ศ. 2534 - 2538), (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
*ณรงค์ ศิริสารสุนทร (รงค์) '''ตำแหน่ง''' เบส (พ.ศ. 2534 - 2538), (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
*นำพล ขจรพิมานมาศ (โต) '''ตำแหน่ง''' กีตาร์ (พ.ศ. 2534 - 2538), (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน) [ใช้นามสกุลแฝงในเครดิตอัลบั้มว่า รักษาพงษ์]
*[[จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย]] (ป๊อป) '''ตำแหน่ง''' กีตาร์ (พ.ศ. 2534 - 2538), (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
*ดำรงสิทธิ์ ศรีนาค (ปิงปอง) '''ตำแหน่ง''' กลอง (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์