ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกเยอรมัน (จักรวรรดิเยอรมัน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บบ
(บบ)
 
== ประวัติ==
รัฐที่ประกอบขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันนั้นมีส่วนในการสนับสนุนกองทัพของพวกเขา ภายในสมาพันธ์เยอรมันหลังสงครามนโปเลียนแต่ละรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาหน่วยงานบางอย่างเพื่อจัดการกับสมาพันธ์ในกรณีที่มีความขัดแย้ง เมื่อทำงานร่วมกันหน่วยต่างๆเป็นที่รู้จักในนามกองทัพบก (Bundesheer) ระบบกองทัพสหพันธรัฐทำหน้าที่ระหว่างความขัดแย้งต่าง ๆ ของศตวรรษที่ 19 เช่นสงครามชเลสวิกครั้งแรกจากปี ค.ศ. 1848–5050 แต่เมื่อถึงเวลาของสงครามสวิกที่สองของปี 1864 ความตึงเครียดได้เกิดขึ้นระหว่างอำนาจหลักของสมาพันธ์จักรวรรดิออสเตรียและ ราชอาณาจักรปรัสเซียและสมาพันธ์เยอรมันละลายหลังจากสงครามออสโตร - ปรัสเซียนในปี 2409
{{โครง-ส่วน}}
 
ปรัสเซียก่อตั้งสหพันธรัฐเยอรมันเหนือและสนธิสัญญาเพื่อการบำรุงรักษากองทัพบกและกองทัพเรือสหรัฐ (Bundesmarine หรือ Bundeskriegsmarine) [1] กฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารก็ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ [2] อนุสัญญา (บางคนแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง) ถูกป้อนเข้าระหว่างสมาพันธ์เยอรมันเหนือและรัฐสมาชิกสังกัดกองทัพของพวกเขาไปยังกองทัพปรัสเซียนในช่วงเวลาของสงครามและให้กองทัพปรัสเซียนควบคุมการฝึกอบรมหลักคำสอนและอุปกรณ์ [a]
 
ไม่นานหลังจากการระบาดของสงครามฝรั่งเศส - ปรัสเซียใน 2413 สมาพันธ์เยอรมันเหนือก็เข้าสู่การประชุมในเรื่องการทหารกับสหรัฐฯที่ไม่ใช่สมาชิกของสมาพันธ์คือบาวาเรียWürttembergและบาเดน [b] ผ่านการประชุมและ 2414 ที่รัฐธรรมนูญของจักรวรรดิเยอรมันกองทัพแห่งอาณาจักร (Reichsheer) ถูกสร้างขึ้น เนื้อหาของอาณาจักรบาวาเรียแซกซอนและเวิร์ทเทมแบร์กยังคงเป็นกึ่งอิสระในขณะที่กองทัพปรัสเซียนสันนิษฐานว่าควบคุมกองทัพของรัฐอื่น ๆ ของจักรวรรดิได้เกือบทั้งหมด รัฐธรรมนูญของจักรวรรดิเยอรมันลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2414 เปลี่ยนการอ้างอิงในรัฐธรรมนูญเยอรมันเหนือจากกองทัพสหพันธรัฐเป็นกองทัพแห่งอาณาจักร (Reichsheer) หรือกองทัพเยอรมัน (Deutsches Heer) [3]
 
หลังปี ค.ศ. 1871 กองทัพสงบสุขของสี่อาณาจักรยังค่อนข้างชัดเจน "กองทัพเยอรมัน" ถูกนำมาใช้ในเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ เช่นประมวลกฎหมายอาญาของทหาร แต่อย่างอื่นที่ปรัสเซียนบาวาเรียแซกซอนและWürttembergกองทัพรักษาตัวตนที่ชัดเจน [4] แต่ละราชอาณาจักรมีกระทรวงสงครามของตนเองบาวาเรียและแซกโซนีตีพิมพ์ยศและรายชื่อผู้อาวุโสสำหรับนายทหารและรายชื่อเวิร์ทเทมแบร์กเป็นบทที่แยกต่างหากจากรายการอันดับกองทัพปรัสเซีย Württembergและหน่วยแซกซอนมีหมายเลขตามระบบปรัสเซียน แต่หน่วยบาวาเรียยังคงรักษาหมายเลขของตัวเอง (ที่ 2 Württembergกรมทหารราบเป็นกรมทหารราบที่ 120 ภายใต้ระบบปรัสเซียนกรมทหารราบ){{โครง-ส่วน}}
 
== โครงสร้าง ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์