ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารนักบุญออลบัน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษ ไปยัง หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอทิกแบบอังก...
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษ ไปยัง หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอทิกแบบอังก...)
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ระดับ 1]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก]]
[[หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษทิกแบบอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ 1080]]
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์