พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเมธีธรรมาจารย์,รองศาสตราจารย์,ดร.
(ประสาร จนฺทสาโร)
เจ้าคุณประสาร
เกิด15 ตุลาคม พ.ศ. 2517
อายุ46
วัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร,รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระเมธีธรรมาจารย์,รองศาสตรจารย์,ดร. นามเดิม ประสาร หนองพร้าว ฉายา จนฺทสาโร[1][2] เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[3] และดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาตภูมิ[แก้]

พระเมธีธรรมาจารย์ มีนามเดิมว่า ประสาร หนองพร้าว เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2512 บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

การปกครองคณะสงฆ์[แก้]

  • พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[4]

งานด้านการศึกษา[แก้]

  • ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[5]
  • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์[6] คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]