พระเทพวิมลมุนี (กฤช กิตฺติวํโส)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเทพวิมลมุนี
(กฤช กิตฺติวํโส)
พระเทพวิมลมุนี.jpg
เกิด4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473
อายุ90
บรรพชา24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
อุปสมบท30 เมษายน พ.ศ. 2494
พรรษา69
วัดวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
จังหวัดเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 3 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระเทพวิมลมุนี นามเดิมกฤช ประเวสจินดา ฉายา กิตฺติวํโส (4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 - ปัจจุบัน) เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ชาติภูมิ[แก้]

พระเทพวิมลมุนี (กฤช กิตฺติวํโส) นามเดิมว่า กฤช ประเวสจินดา เกิดเมื่อวันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย จุลศักราช 1192 ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ณ บ้านปลายคลองเขื่อนขัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของนายแย้ม ประเวสจินดา และนางวะ ประเวสจินดา

อุปสมบท[แก้]

พระเทพวิมลมุนี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง สมุทรสาคร โดยมีพระครูรอด วัดบางน้ำวน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ พัทธสีมา วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระธรรมสิริชัย วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ พระครูสาครศีลาจารย์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระรามัญมุนี วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2483 - เข้าศึกษาภาษาไทย ณ โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล
 • พ.ศ. 2486 - สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประถมศึกษา ณ โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล
 • พ.ศ. 2487 - สอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2489 - สอบได้นักธรรมชั้นโท ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2493 - สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2494 - สอบได้ประโยค ป.ธ.3 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2494 - เป็นกรรมการนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2499 - เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2500 - เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2505 - เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานด้านการบริหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2499 - เป็นเจ้าคณะ 3 วัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2506 - เป็นกรรมการรักษาผลประโยชน์ของวัดชนะสงคราม

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

 • เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชนะสงคราม
 • เจ้าสำนักเรียนวัดชนะสงคราม
 • พระปริตรรามัญ
 • พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2504 - ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูสุนทรวิลาส
 • พ.ศ. 2511 - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนามเดิมที่ พระครูสุนทรวิลาส
 • พ.ศ. 2519 - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินนามเดิมที่ 'พระครูสุนทรวิลาส
 • พ.ศ. 2532 - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิมลกิจจาภรณ์[1]
 • พ.ศ. 2546 - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิมล มงคลศีลสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • พ.ศ. 2555 - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิมลมุนี ศีลาจารโสภณ โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3][4]

อ้างอิง[แก้]

 • สนติ์ แสวงบุญ และ สมบูรณ์ บุญครอบ. ทำเนียบสมณศักดิ์. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556. 122 หน้า.


ก่อนหน้า พระเทพวิมลมุนี (กฤช กิตฺติวํโส) ถัดไป
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(นิยม ฐานิสฺสโร)
2leftarrow.png ตราสัญลักษณ์วัดชนะสงคราม0001.jpg
เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง