พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555
ชื่อ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555
วันและเวลา พ.ศ. 2555
สถานที่ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัด รัฐบาลไทย
โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาที่ 80 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555 (อังกฤษ: The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary) เป็นงานฉลองที่ประกอบด้วยรัฐพิธี ราชพิธี และราษฎรพิธี เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระราชพิธี[แก้]

สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 (เปลี่ยนแปลง) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดังรายการดังนี้ [1] [2]


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555[แก้]

เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555[แก้]

เวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมานในพระบรมมหาราชวัง

รัฐพิธี[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาดเฉลิมพระเกียรติและเสวยพระกระยาหารค่ำในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สิ่งที่ระลึก[แก้]

ธนบัตรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555[แก้]

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 80 บาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินี้ จัดพิมพ์จำนวน 2,000,000 ฉบับ โดยมีลักษณะพิเศษคือความกว้าง 80 มิลลิเมตร หมายถึงพระชนมพรรษา 80 พรรษาสีของธนบัตรโดยรวมเป็นสีฟ้า ตามสีวันพระราชสมภพ

ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์เป็นภาพประธาน ซึ่งแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ และพระบุญญาบารมีของทั้งสองพระองค์ และเชิญภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นภาพประกอบ มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.”ภายใต้พระมหามงกุฎ โดยอักษร “ก” มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง

ภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ตามสมัยนิยม เป็นภาพประธาน สำหรับภาพประกอบเชิญภาพพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ซึ่งพระองค์จะมีพระราชดำรัสกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ไม่ถือพระองค์ และเต็มไปด้วยพระเมตตา การทรงงาน ด้านศิลปาชีพ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร รวมทั้ง เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งความสำคัญของป่าที่มีต่อระบบนิเวศ

ทั้งนี้ ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีฟ้าซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตรโดยมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตร ภายในแถบสีฟ้ามีตัวเลขอารบิก “80” ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปดอกกุหลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมา โดยนำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย หมึกและเส้นใยเรืองแสงที่โรยไว้ในเนื้อกระดาษ มองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธปท. จะนำธนบัตรที่ระลึกฯ ออกใช้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นพับในราคาชุดละ 120 บาท ทั้งนี้ รายได้ส่วนต่างจากมูลค่าหน้าธนบัตรที่ระลึกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกฯ ได้ ที่ทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555[แก้]

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท (ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 200 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท) นอกจากนี้ ยังจัดทำเหรียญที่ระลึก 2 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึก ประเภททองแดงรมดำพ่นทราย ขนาด 30 มิลลิเมตร ราคาจำหน่ายเหรียญละ 100 บาท พร้อมตลับ และเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ ขนาด 70 มิลลิเมตร ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,300 บาท พร้อมกล่อง

ทั้งนี้ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีกำหนดเปิดจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ส่วนกลางที่ สำนักบริหารเงินตรา ถ.จักรพงษ์ กรุงเทพฯ สำนักกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตินี้ ออกแบบโดย นายสุเมธ พุฒดวง ขณะที่ ครม.ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทั่วทั้งประเทศ ได้เตรียมการประดับตราสัญลักษณ์ และติดธงสัญลักษณ์นี้ในสถานที่ราชการทุกแห่ง ส่วนพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศสามารถซื้อหรือจับจองมาติดในบ้านได้ตามร้านจำหน่ายตราสัญลักษณ์หรือธงทั่วไป

เว็ปไซด์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th ได้เผยแพร่ข่าวว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบเรื่อง ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ

โดยแบบตราสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในวงรี ด้านบนวงรีเป็นพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูล มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ล้อมรอบวงรี ขนาบข้างด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ด้านล่างวงรีเป็นเลขไทย 80 อยู่ในรูปทรงของเพชรด้านล่างเลขไทย 80 เป็นผ้าแพรแถบอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี แล้วพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

พระมหามงกุฎ  : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระสัปตปฏลเศวตฉัตร  : เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยศักดิ์

พระแสงจักรและพระแสงตรีศูล  : เครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เลขไทย ๘๐  : พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ผ้าแพรแถบสีชมพู  : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า

สีน้ำเงิน - สีฟ้า  : สีวันพระราชสมภพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

นอกจากพระราชพิธีที่สำนักพระราชวังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติซึ่งภาคเอกชนจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

  • บทเพลง "แม่ของคนไทย" จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์จำกัด ขับร้องโดย เดอะสตาร์ คำร้อง / ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ เรียบเรียงโดย เกรียงไกร เตรียมชาญชูชัย กำกับมิวสิกวิดีโอโดย ประพัฒน์ คูศิริวาณิชกร

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักพระราชวัง, หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555[ลิงก์เสีย] ฉบับที่ 1
  2. สำนักพระราชวัง, หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555[ลิงก์เสีย] ฉบับที่ 2 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  3. "เบิร์ด ภาคภูมิใจร้องเพลง "สายใยแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-08-18.

แม่แบบ:พระราชพิธีสำคัญในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ