พระพุทธรูปมิ่งเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระพุทธรูปมิ่งเมือง พนัสนิคม)
ชื่อเต็มพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระพุทธรูปมิ่งเมือง พนัสนิคม)
ชื่อสามัญพระพุทธรูปมิ่งเมือง พนัสนิคม
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง
วัสดุไม้ประดู่
สถานที่ประดิษฐานพระวิหารพระพุทธรูปมิ่งเมือง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญ ของ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพุทธรูปมิ่งเมือง พนัสนิคม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยไม้ประดู่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านช้าง ประดิษฐาน ณ พระวิหารพระพุทธรูปมิ่งเมือง เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเมื่อ พ.ศ. 2537

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2371 พระพุทธมิ่งเมืองสร้างขึ้นโดยชาวลาวอาสาปากน้ำ (ชาวลาวเมืองนครพนม อดีตเป็นหัวเมืองในราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ประเทศราชของสยาม) อพยพและสร้างเมืองพนัสนิคมในช่วงแรก ประดิษฐานอยู่ในวัดร้าง "วัดผ้าขาวใหญ่" สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้น โดยสร้างจากไม้ประดู่ ศิลปะล้านช้าง

1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ปรับปรุงสถานที่และบริเวณวัดร้าง พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างพระวิหาร ณ ที่ตั้งพระอุโบสถเดิม ถนนเมืองเก่า ซอยที่ 3 ใกล้กับศาลาประชาคม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]