พระนางตะละชินซอบุต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตะละชินซอบุต
တလရှင်စောဗုတ်
พระมเหสีตำหนักเหนือแห่งเมาะตะมะ
ระหว่างค.ศ. 1330 – 1348
ก่อนหน้าแม่นางตะปี
ถัดไปนางอำเตียว
คู่อภิเษกพระยาอายลาว
ราชวงศ์ฟ้ารั่ว
พระราชบิดาพระเจ้ารามประเดิด
ประสูติป. ค.ศ. 1300
เมาะตะมะ
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคต?
พะโค ?
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางตะละชินซอบุต (พม่า: တလရှင်စောဗုတ်, ออกเสียง: [təlɑ̯ ʃɪ̀ɴ sɔ́ boʊ̯ʔ]) พระมเหสีองค์ที่ 2 ใน พระยาอายลาว กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี พระนางเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้ารามประเดิด กษัตริย์องค์ที่ 2 และเป็นพระขนิษฐาของ นางจันทะมังคะละ พระอัครมเหสีของพระยาอายลาว

ต่อมาพระนางได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสีโดยพระเชษฐาต่างพระมารดา พระยาอายลาว โดยงานอภิเษกครั้งนี้จัดขึ้นโดยนางจันทะมังคะละ