พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระญาณดิลก
(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)
พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน.jpg
เกิด๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ61
อุปสมบท๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔
พรรษา30
วัดวัดมกุฎคีรีวัน
จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒินักธรรมชั้นตรี,ศน.ม.(กิตติ์)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) นามเดิมว่า ปัญญา ยาหอม พระราชาคณะ ชั้นสามัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน

ประวัติ[แก้]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) นามเดิมว่า วินัย ยาหอม (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ปัญญา ยาหอม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวด ที่แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร.ต.ต.จันทร์ ยาหอม และนางฟู ยาหอม ศึกษาที่โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.ศ. ๓ ในวัยเยาว์ได้เคยเป็นศิษย์วัดใกล้บ้านที่บางนา ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ต่อมาหลังจากเข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อไปรับใช้ชาติแล้ว ก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนฺทโร) หรือหลวงปู่เมตตาหลวง ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่เมตตาหลวงอยู่หลายปี เมื่อหลวงปู่เมตตาหลวงมรณภาพ

อุปสมบท[แก้]

เมื่ออายุ ๓๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธัชมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระธรรมปาโมกข์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวราลังการ เป็นพระกรรมวาจารย์ ได้รับฉายาว่า สทฺธายุตฺโต และมาจำพรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

วิทยฐานะ[แก้]

วิทยฐานะสายสามัญ[แก้]

พ.ศ. 2516 - สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2518 - สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยพนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย

วิทยฐานะพระปริยัติธรรม[แก้]

ลำดับสมณศักดิ์[แก้]

  • ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูใบฎีกา
  • ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูพุทธพจนประกาศ
  • ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร
  • ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  • ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  • ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
  • ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณดิลก [1]
  • ๒๕๖๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ฝ่ายธรรมยุต
พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต).jpg
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)และพระสมณ.jpg

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 15 ข, เล่ม 123, วันที่ 6 กรกฎาคม 2549, หน้า 11