ผู้ใช้:Saerin/sandbox

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Saerin/sandbox
ข้อมูลทางคลินิก
ข้อมูลทะเบียนยา
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • AU: A
  • US: B (ไม่มีความเสี่ยงในสัตว์)
  • safe
ช่องทางการรับยาOral, rectal, intravenous
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ชีวประสิทธิผลalmost 100%
การเปลี่ยนแปลงยา90 to 95% Hepatic
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ1–4 hours
การขับออกRenal
ตัวบ่งชี้
  • N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC8H9NO2
มวลต่อโมล151.169 g/mol g·mol−1
แบบจำลอง 3D (JSmol)
  • C1=CC(=CC=C1NC(C)=O)O
สารานุกรมเภสัชกรรม
Toluene
ชื่อ
ชื่ออื่น
phenylmethane
toluol
methylbenzene
เลขทะเบียน
3D model (JSmol)
เคมสไปเดอร์
RTECS number
  • XS5250000
  • Cc1ccccc1
คุณสมบัติ
C7H8 (C6H5CH3)
มวลโมเลกุล 92.14 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Clear colorless, liquid
ความหนาแน่น 0.8669 g/mL, liquid
จุดหลอมเหลว −93 °C
จุดเดือด 110.6 °C
0.47 g/l (20-25°C)
ความหนืด 0.590 cP at 20°C
โครงสร้าง
0.36 D
ความอันตราย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS/OSH):
อันตรายหลัก
highly flammable
NFPA 704 (fire diamond)
NFPA 704 four-colored diamondHealth 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformFlammability 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineInstability (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code
2
3
จุดวาบไฟ 4 °C/ 39.2 °F
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
Tracking categories (test):