ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 7

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
  23:17, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ปิดกิจการในปี พ.ศ. 2550 หมวดหมู่:องค์การที่ปิดกิจการในปี พ.ศ. 2550 Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 16:24:16
  23:19, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บริษัทที่ปิดกิจการแบ่งตามปี หมวดหมู่:บริษัทแบ่งตามปีที่ปิดกิจการ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 16:24:36
  00:03, 10 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์บุรุนดี หมวดหมู่:ราชาธิปไตยในบุรุนดี Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 17:04:44
  01:47, 12 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โครงการค้นพบ หมวดหมู่:โครงการดิสคัฟเวอรี Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) มันคือชื่อเฉพาะของโครงการนี้ Yes check.svg 2013-05-11 19:00:41
  01:26, 13 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลภาษาอัลไตอิก หมวดหมู่:ตระกูลภาษาอัลไต Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) คําคุณศัพท์ที่มาจากคํานามซึ่งมีปัญหาว่าจะทับศัพท์ในรูปคํานามหรือคําคุณศัพท์นั้น ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้
  (1) ถ้าคําคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความว่า "เป็นของ" หรือ "เป็นเรื่องของ" คํานามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปคํานาม
  (2) คําคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทับศัพท์ในรูปคํานามที่เป็นชื่อประเทศ
  Yes check.svg 2013-05-12 18:31:54
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยม หมวดหมู่:สิ่งแวดล้อมนิยม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) คำไม่จำเป็น Yes check.svg 2013-05-13 14:00:32
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:กสิกร หมวดหมู่:เกษตรนิยม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-13 14:00:53
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:การวิจัยด้านสุขภาพ หมวดหมู่:การวิจัยสาธารณสุข Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-05-13 14:01:14
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:การเมืองเกษตรกรรม หมวดหมู่:การเมืองกสิกรรม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-05-13 14:01:37
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:หมวดหมู่แบ่งตามปัญหา หมวดหมู่:หมวดหมู่แบ่งตามประเด็น Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) issue ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหา Yes check.svg 2013-05-13 14:01:58
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:การเมืองแบ่งตามปัญหา หมวดหมู่:การเมืองแบ่งตามประเด็น Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนกัน Yes check.svg 2013-05-13 14:02:23
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:ทะเลขอบทวีป หมวดหมู่:ทะเลชายขอบทวีป Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-05-13 14:02:44
  13 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:ทะเลขอบทวีปภูมิภาคเมดิเตอเรเนียน หมวดหมู่:ทะเลชายขอบทวีปของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-05-13 14:03:05
  17:51, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แฟนบอล บีอีซี เทโรศาสน หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเป็นแฟนบอล บีอีซี เทโรศาสน Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 11:00:31
  17:51, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แฟนฟุตบอล แมนเชสเตอร์ซิตี‎ หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเป็นแฟนฟุตบอล แมนเชสเตอร์ซิตี‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 11:00:49
  17:51, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แฟนฟุตบอล บุรีรัมย์ พีอีเอ หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเป็นแฟนฟุตบอล บุรีรัมย์ พีอีเอ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 11:01:08
  17:51, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แฟนรายการอัจฉริยะข้ามคืน หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเป็นแฟนรายการอัจฉริยะข้ามคืน Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 11:01:29
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๑๐‎ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 10 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:00:42
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๒ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 2 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:01:03
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๓ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 3 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:01:37
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๔ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 4 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:02:11
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๕ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 5 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:02:43
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๖ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 6 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:03:07
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๗ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 7 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:03:34
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๘ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 8 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:03:59
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๙ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 9 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:04:20
  21:36, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๓๗ หมวดหมู่:ธรรมหมวด 37 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:04:42
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๓ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 3 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:05:22
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๔ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 4 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:05:48
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๕ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:06:36
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๖ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 6 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:07:08
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๗ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:07:37
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๘ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 8 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:08:01
  21:47, 14 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๙ ประโยค‎ หมวดหมู่:เปรียญธรรม 9 ประโยค‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลขไทย Yes check.svg 2013-05-14 15:09:34
  00:52, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาซี หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาซีได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 18:00:30
  00:52, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาซีพลัสพลัส หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาซีพลัสพลัสได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 18:00:50
  00:52, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาไพทอน หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาไพทอนได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 18:01:10
  00:52, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาพีเอชพี หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาพีเอชพีได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 18:01:30
  00:57, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้html หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนเอชทีเอ็มแอลได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-14 18:01:50
  09:54, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮ็นสเตาเฟ็น หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนชเตาเฟิน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-15 06:00:45
  09:54, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัวส์ หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-15 06:03:58
  09:54, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัวส์-เบอร์กันดี หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว-เบอร์กันดี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-15 06:04:20
  09:54, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-15 06:05:38
  09:54, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-15 06:06:55
  16:44, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้จาวาสคริปต์ หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนจาวาสคริปต์ได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-15 10:00:29
  16:44, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาจาวา หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาจาวาได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-15 10:00:49
  16:44, 15 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาซีชาร์ป หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียเขียนภาษาซีชาร์ปได้ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-15 10:01:08
  17:53, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมกว่า Yes check.svg 2013-05-16 11:00:52
  17:53, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมกว่า Yes check.svg 2013-05-16 11:01:33
  17:53, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมกว่า Yes check.svg 2013-05-16 11:02:23
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:38:55
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:41:10
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:42:03
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:46:11
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:48:53
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ธรรมศาสตร์ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:51:11
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎รังสิต หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎รังสิต Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:51:53
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎รามคำแหง หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:54:27
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎แม่โจ้ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎แม่โจ้ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:55:24
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎มหามกุฏราชวิทยาลัย หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:55:50
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎มหาสารคาม หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎มหาสารคาม Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:56:39
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล‎ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎มหิดล Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:57:22
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ศรีนครินทรวิโรฒ หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ‎ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:58:15
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ศรีปทุม หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ศรีปทุม Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:59:11
  23:36, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ศิลปากร หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย‎ศิลปากร Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทั้งตรี โท เอก Yes check.svg 2013-05-16 16:59:44
  10:12, 18 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เราะซูล หมวดหมู่:นบี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามวิกิภาษาอื่น ๆ Yes check.svg 2013-05-18 03:30:54
  11:56, 19 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย หมวดหมู่:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้ถูกต้องตามที่บัญญัติในกฎหมาย Yes check.svg 2013-05-19 05:00:57
  22:47, 24 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวตูนีเซีย หมวดหมู่:ชาวตูนิเซีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่อื่น ๆ Yes check.svg 2013-05-24 16:17:14
  23:16, 24 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สนามกีฬาในเวลส์ หมวดหมู่:สนามกีฬาในประเทศเวลส์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-24 16:17:35
  19:29, 25 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอทเลติก หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอธเลติก Earthpanot (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความที่ถูกต้อง Yes check.svg 2013-05-25 12:31:13
  19:29, 25 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอทเลติก หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอธเลติก Earthpanot (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความที่ถูกต้อง Yes check.svg 2013-05-25 12:43:29
  20:40, 25 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ไนโตรเจน เฮเตอโรไซเคิล หมวดหมู่:ไนโตรเจนเฮเตอโรไซเคิล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-25 14:00:35
  22:50, 25 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอธเลติก หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลวีแกนแอทเลติก Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักการทับศัพท์ราชบัณฑิตฯ Yes check.svg 2013-05-25 16:01:18
  19:11, 29 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พรรคการเมืองที่ถูกยุบในปี พ.ศ. 2550 หมวดหมู่:พรรคการเมืองไทยที่ถูกยุบพรรคในปี พ.ศ. 2550 Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) พรรคการเมืองไทย Yes check.svg 2013-05-29 12:30:48
  09:22, 7 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:รองประธานผู้แทนราษฎรไทย หมวดหมู่:รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เพื่อความชัดเจน สอดคล้องกับ หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย Yes check.svg 2013-06-07 02:33:14
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัด หมวดหมู่:เจ้าคณะจังหวัด พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าคณะจังหวัด Yes check.svg 2013-06-13 16:31:04
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบล หมวดหมู่:เจ้าคณะตำบล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าคณะตำบล Yes check.svg 2013-06-13 16:31:27
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะใหญ่ หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าคณะใหญ่ Yes check.svg 2013-06-13 16:31:55
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอ หมวดหมู่:เจ้าคณะอำเภอ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าคณะอำเภอ Yes check.svg 2013-06-13 16:32:26
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส หมวดหมู่:เจ้าอาวาส พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าอาวาส Yes check.svg 2013-06-13 16:35:59
  23:23, 13 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะจังหวัด หมวดหมู่:รองเจ้าคณะจังหวัด พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเจ้าคณะจังหวัด Yes check.svg 2013-06-13 16:36:26
  19:57, 16 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่:จักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกัน Yes check.svg 2013-06-20 03:58:23
  19:57, 16 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งบราซิล หมวดหมู่:จักรพรรดินีบราซิล เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกัน Yes check.svg 2013-06-20 03:59:33
  19:57, 16 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศส หมวดหมู่:จักรพรรดินีฝรั่งเศส เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกัน Yes check.svg 2013-06-20 04:05:06
  19:57, 16 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย หมวดหมู่:จักรพรรดินีออสเตรีย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกัน Yes check.svg 2013-06-20 04:06:34
  11:26, 19 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกมกีฬา หมวดหมู่:วิดีโอเกมกีฬา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เป็นวิดีโอเกม Yes check.svg 2013-06-20 04:07:53
  11:26, 19 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกมกีฬาฤดูหนาว หมวดหมู่:วิดีโอเกมกีฬาฤดูหนาว B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เป็นวิดีโอเกม Yes check.svg 2013-06-20 04:08:55
  21:26, 19 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คัมภีร์ศาสนา หมวดหมู่:คัมภีร์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความคัมภีร์ Yes check.svg 2013-06-20 04:10:09
  21:26, 19 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:โตราห์ หมวดหมู่:โทราห์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความโทราห์ Yes check.svg 2013-06-20 04:11:40
  09:01, 20 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประกาศกใหญ่ หมวดหมู่:ผู้เผยพระวจนะใหญ่ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความ ผู้เผยพระวจนะใหญ่ Yes check.svg 2013-06-20 02:30:38
  16:12, 26 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลสหรัฐอเมริกา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เพื่อให้เข้ากับหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-06-26 20:00:35
  16:12, 26 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกมไทย หมวดหมู่:วิดีโอเกมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เพื่อให้เข้ากับหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-06-26 20:01:24
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเกาหลีใต้ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเกาหลีใต้ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:00:55
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเคนยา หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเคนยา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:01:17
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลจีน หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศจีน B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:01:50
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลไซปรัส หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศไซปรัส B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:02:13
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลญี่ปุ่น หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:02:58
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลตุรกี หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศตุรกี B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:03:23
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลไทย หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:13:27
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเนเธอร์แลนด์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:13:58