ผู้ใช้:Helloblank/กระบะทราย/1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัส[แก้]

ไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัส เป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้วัตถุนั้นๆมีประจุไฟฟ้ามากกว่าปกติ หลังจากที่เกิดแรงเสียดทานระหว่างสองวัตถุ เช่น ใช้ขนสัตว์ถูกับแก้ว หรือใช้หวีพลาสติกกับผม สามารถสร้างไฟฟ้าสถิตได้ทั้งนั้น ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัส กระแสไฟฟ้าสามารถสร้างได้จากวัตถุเกือบทุกชนิด ซึ่ง "ความเป็นไฟฟ้าสถิต" จะต่างไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุ, ความหยาบของพื้นผิววัตถุ, อุณหภูมิ, ความหนาแน่น ฯลฯ

ไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัสเป็นอะไรที่ทำนายไม่ได้ และสามารถทำโดยวิธีการใดก็ได้ อาทิ อำพัน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้จากการเสียดสีกับวัตถุคล้ายขนแกะ ซึ่งเรื่องนี้ ถูกบันทึกครั้งแรกไว้โดยเธลีสแห่งมิเลทัส คำว่า "ไฟฟ้า (Electricity)" มาจากหนังสือของวิลเลียม กิลเบิร์ด ที่ถูกตีพิมพ์ โดยใช้คำว่า "อิเล็กตรา (Electra)" ซึ่งรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่าอำพัน (Amber) โดยศัพท์กรีก เป็นคำว่า ἤλεκτρον (ēlektron) ส่วนคำว่า Tribo (ในภาษากรีก หมายถึง ขัด,ถู) ใช้แทนถึง ‘การเสียดทาน’ ในไตรโบโลยี (Tribology) หรืออาจมีวัตถุอื่นๆมาใช้แทน รวมถึงแก้วถูกับไหม ยางถูกับพรม

A very familiar example could be the rubbing of a plastic pen on a sleeve of almost any typical material like cotton, wool, polyester and the various mixtures generally in use for clothes nowadays. Such an electrified pen would readily attract and pick up small cm size pieces of paper when the pen approaches. Also such a pen will repel a similarly electrified pen. This repulsion is readily detectable in the sensitive set up of hanging both pens on threads and setting them nearby one another. Such experiments readily lead to the theory of two types of quantifiable electric charge one being effectively the negative of the other and a simple sum respecting signs gives the total charge. Note the electrostatic attraction of the charged plastic pen to neutral uncharged pieces of paper (for example) is due to temporary charge separation (electric polarisation or dipole moment) of electric charges within the paper (or perhaps alignments of permanent molecular or atomic electric dipoles). Note that a net force then arises as the slightly nearer charges of the dipole get attracted more strongly in the nonuniform field from the pen which diminishes with distance. In a uniform electric field for example inside parallel capacitor plates temporary polarisation would occur in the small pieces of paper but with zero net attraction.

The triboelectric effect is now considered to be related to the phenomenon of adhesion, where two materials composed of different molecules tend to stick together because of attraction between the different molecules.[citation needed] While adhesion is not a chemical bond between atoms, there is an exchange of electrons between the different types of molecules, resulting in an electrostatic attraction between the molecules that holds them together. Physical separation of materials that are adhered together results in friction between the materials. Because the electron transfer between molecules in the different materials is not immediately reversible, the excess electrons in one type of molecule remain left behind, while a deficit of electrons occurs in the other. Thus, a material can develop a positive or negative charge (see also static electricity) that dissipates after the materials separate.[citation needed]

A nanogenerator employing the triboelectric effect to generate electricity

Triboelectric series[แก้]

วัตถุที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต:
มีประจุไฟฟ้าบวกเป็นส่วนใหญ่
+
Polyurethane foam (พียูโฟม)
เส้นผม, ผิวมัน
ไนลอน, ผิวแห้ง
แก้ว
อะคริลิก
ขนนก
Rabbit's fur
Quartz
Mica
Lead
Cat's fur
Silk
Aluminium
Paper (Small positive charge)
Cotton
Wool (No charge)
0
Steel (No charge)
Wood (Small negative charge)
Amber
Sealing wax
Polystyrene
Rubber balloon
Resins
Hard rubber
Nickel, Copper
Sulfur
Brass, Silver
Gold, Platinum
Acetate, Rayon
Synthetic rubber
Polyester
Styrene and polystyrene
Orlon
Plastic wrap
Polyethylene (like Scotch tape)
Polypropylene
Vinyl (PVC)
Silicon
Teflon (PTFE)
Silicone rubber
Ebonite
Most negatively charged

Johan Carl Wilcke published the first triboelectric series in a 1757 paper on static charges.[1][2] Materials are often listed in order of the polarity of charge separation when they are touched with another object. A material towards the bottom of the series, when touched to a material near the top of the series, will acquire a more negative charge. The farther away two materials are from each other on the series, the greater the charge transferred. Materials near to each other on the series may not exchange any charge, or may even exchange the opposite of what is implied by the list. This can be caused by rubbing, by contaminants or oxides, or other variables. Lists vary somewhat as to the exact order of some materials, since the relative charge varies for nearby materials. From actual tests, there is little or no measurable difference in charge affinity between metals, probably because the rapid motion of conduction electrons cancels such differences.[3]

Cause

Although the part 'tribo-' comes from the Greek for "rubbing", τρίβω (τριβή: friction), the two materials only need to come into contact for electrons to be exchanged. After coming into contact, a chemical bond is formed between parts of the two surfaces, called adhesion, and charges move from one material to the other to equalize their electrochemical potential. This is what creates the net charge imbalance between the objects. When separated, some of the bonded atoms have a tendency to keep extra electrons, and some a tendency to give them away, though the imbalance will be partially destroyed by tunneling or electrical breakdown (usually corona discharge). In addition, some materials may exchange ions of differing mobility, or exchange charged fragments of larger molecules.

The triboelectric effect is related to friction only because they both involve adhesion. However, the effect is greatly enhanced by rubbing the materials together, as they touch and separate many times.[4] For surfaces with differing geometry, rubbing may also lead to heating of protrusions, causing pyroelectric charge separation which may add to the existing contact electrification, or which may oppose the existing polarity. Surface nano-effects are not well understood, and the atomic force microscope has enabled rapid progress in this field of physics.

Sparks

Because the surface of the material is now electrically charged, either negatively or positively, any contact with an uncharged conductive object or with an object having substantially different charge may cause an electrical discharge of the built-up static electricity: a spark. A person simply walking across a carpet, removing a nylon[citation needed] shirt or rubbing against a car seat can also create a potential difference of many thousands of volts, which is enough to cause a spark one centimeter long or more.

Electrostatic discharge may not be evident in humid climates because surface condensation normally prevents triboelectric charging, while increased humidity increases the electrical conductivity of the air.

Electrostatic discharges (other than lightning which comes from triboelectric charging of ice and water droplets within clouds) cause minimal harm because the energy (

1

/

2

V2C) of the spark is very small, being typically several tens of micro joules in cold dry weather, and much less than that in humid conditions; however, such sparks can ignite flammable vapors, see risks and counter-measures. This is not the case when the capacitance of one of the objects is very large.

In aircraft and spacecraft

Aircraft flying in weather will develop a static charge from air friction on the airframe. The static can be discharged with static dischargers or static wicks.

NASA follows what they call the "Triboelectrification Rule" whereby they will cancel a launch if the launch vehicle is predicted to pass through certain types of clouds. Flying through high-level clouds can generate "P-static" (P for precipitation), which can create static around the launch vehicle that will interfere with radio signals sent by or to the vehicle. This may prevent transmitting of telemetry to the ground or, if the need arises, sending a signal to the vehicle, particularly critical signals for the flight termination system. When a hold is put in place due to the triboelectrification rule, it remains until Space Wing and observer personnel, such as those in reconnaissance aircraft, indicate that the skies are clear.[5]

Risks and counter-measures

Ignition

The effect is of considerable industrial importance in terms of both safety and potential damage to manufactured goods. Static discharge is a particular hazard in grain elevators owing to the danger of a dust explosion. The spark produced is fully able to ignite flammable vapours, for example, petrol, ether fumes as well as methane gas. For bulk fuel deliveries and aircraft fueling a grounding connection is made between the vehicle and the receiving tank prior to opening the tanks. When fueling vehicles at a retail station touching metal on the car before opening the gas tank or touching the nozzle may decrease one's risk of static ignition of fuel vapors.[citation needed]

In the workplace

Means have to be provided to discharge static from carts which may carry volatile liquids, flammable gasses, or oxygen in hospitals. Even where only a small charge is produced, it can result in dust particles being attracted to the rubbed surface. In the case of textile manufacture this can lead to a permanent grimy mark where the cloth comes in contact with dust accumulations held by a static charge. Dust attraction may be reduced by treating insulating surfaces with an antistatic cleaning agent.

Damage to electronics

Some electronic devices, most notably CMOS integrated circuits and MOSFET transistors, can be accidentally destroyed by high-voltage static discharge. Such components are usually stored in a conductive foam for protection. Grounding oneself by touching the workbench, or using a special bracelet or anklet is standard practice while handling unconnected integrated circuits. Another way of dissipating charge is by using conducting materials such as carbon black loaded rubber mats in operating theatres, for example.

Devices containing sensitive components must be protected during normal use, installation, and disconnection, accomplished by designed-in protection at external connections where needed. Protection may be through the use of more robust devices or protective countermeasures at the device's external interfaces. These may be opto-isolators, less sensitive types of transistors, and static bypass devices such as metal oxide varistors.

See also

Antistatic agent

Contact electrification

Electret

Electrical phenomena

Electronegativity

Electrophorus

ESD materials

Static electricity

Triboluminescence

Wimshurst machine

Xerography

References

A Natural History: Devin Corbin | The Owls

Disputatio physica experimentalis, de electricitatibus contrariis... Typis Ioannis Iacobi Adleri, 1757.

The TriboElectric Series

A semi-quantitative tribo-electric series for polymeric materials: the influence of chemical structure and properties

Kanigan, Dan (27 October 2009). "Flight Rules and Triboelectrification (What the Heck is That?) | Ares I-X Test Flight". NASA. Retrieved 31 January 2017.

External links

General

The TriboElectric Series (great detail)

Video: Detailed explanation by professional physicists

Charged Rod Demonstration, University of Minnesota

NASA, Science Crackling Planets

A plastic comb rubbed with a cotton cloth attracts small pieces of paper (video)

BBC News Article, 2005 - Man's static jacket sparks alert

Allen, Ryne, C, Triboelectric Generation: Getting Charged

[ EvaluationEngineering.com]

ESDSystems.com

Besançon, Robert M. (1985). The Encyclopedia of Physics, Third Edition. Van Nostrand Reinhold Company. ISBN 0-442-25778-3.

A semi-quantitative tribo-electric series for polymeric materials:the influence of chemical structure and properties A.F. Diaz and R.M. Felix-Navarro