ข้ามไปเนื้อหา

แรงโลเรินตส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แรงลอเรนซ์)
Trajectory of a particle with a positive or negative charge q under the influence of a magnetic field B, which is directed perpendicularly out of the screen.
Beam of electrons moving in a circle, due to the presence of a magnetic field. Purple light is emitted along the electron path, due to the electrons colliding with gas molecules in the bulb.

ในทางฟิสิกส์ แรงโลเรินตส์ (อังกฤษ: Lorentz Force) เป็นแรงที่เกิดจากจุดประจุเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดสมการในรูปของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก:

โดยที่

F คือ แรง (หน่วย นิวตัน)
E คือ สนามไฟฟ้า (หน่วย โวลต์ต่อเมตร)
B คือ สนามแม่เหล็ก (หน่วย เทสลา)
q คือ ประจุไฟฟ้า (หน่วย คูลอมบ์)
v คือ ความเร็ว (หน่วย เมตรต่อวินาที)
× คือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (vector cross product)

ตัวพิมพ์หนาหมายถึงปริมาณที่เป็นเวกเตอร์

กฎของแรงโลเรินตส์มีความสัมพันธ์กับกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

ประจุบวกจะมีความเร่งไปในทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้า E แต่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งทั้งเวกเตอร์ v และสนาม B เป็นไปตามตามกฎมือขวา

ในส่วนของ qE เราเรียกว่า แรงไฟฟ้า ส่วน qv×B เรียกว่า แรงแม่เหล็ก[1] บางนิยามอาจกล่าวว่า แรงโลเรินตส์มีเฉพาะส่วนที่เป็นแรงแม่เหล็ก[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. See Griffiths page 204.
  2. ยกตัวอย่าง, จากเว็บไซด์ของ "สถาบันโลเรินตส์": [1], หรือ Griffiths.