ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:Antelope/ข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นำทาง
Antelope
Antelope
เพศไม่ระบุ
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ระบบสุริยะ
เริ่มเขียน2011
ความตั้งใจเป็นคนดี

รู้จักวิกิพีเดีย

ประวัติ[แก้]

  • 3 พ.ย. 54 - เริ่มเขียน และติดตั้ง สจห.
  • พ.ย. 54 - แก้ไขครบ 1000 ครั้ง
  • 23 พ.ย. 54 - ได้ถูกถอนสถานะผู้ใช้ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติออกและได้เป็นผู้ใช้ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติอีกครั้ง (สาเหตุ)
  • 29 พ.ย. 54 - ติดตั้งสคริปต์แมว ๆ
  • ม.ค. 55 - แก้ไขครบ 10000 ครั้ง
  • 14 ม.ค. 55 - สร้างสคริปต์ด้วยตนเอง
  • 8 ก.พ. 55 - ยกเลิกการใช้สคริปต์ด้วยตนเอง
  • 21 ก.พ. 55 - เริ่มใช้การส่งอีเมล์ในวิกิพีเดีย
  • 8 ก.ย. 55 - แก้ไขครบ 20000 ครั้ง

โครงการ[แก้]

โครงการในปัจจุบัน[แก้]

แปล[แก้]

แปลไทย[แก้]

แปลต่างประเทศ[แก้]

กล่องผู้ใช้[แก้]

thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
030ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
050ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
070ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วารสารศาสตร์ การพิมพ์
090ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
160ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
200ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนา
210ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาธรรมชาติ
290ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ
310ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถิติศาสตร์
330ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์
340ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมาย
390ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
410ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาศาสตร์
420ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
430ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาเยอรมัน
440ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
450ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
460ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
470ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาละติน
480ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษากรีก
490ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอื่น ๆ
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
520ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
540ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เคมี
560ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
บรรพชีวินวิทยา
570ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
580ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พฤกษศาสตร์
590ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สัตววิทยา
600ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
610ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
แพทยศาสตร์
620ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
630ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เกษตรศาสตร์
680ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การก่อสร้าง
720ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถาปัตยกรรม
730ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประติมากรรม
740ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
750ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตรกรรม ภาพเขียน
770ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
790ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
800ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
890ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาอื่น ๆ
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
920ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ พงศาวลีวิทยา เครื่องยศ
930ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
940ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
950ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
970ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก