ผู้ใช้:สวนป่าพุทธรรมบ้านดงใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สวนป่าพุทธรรมบ้านดงใหญ่
Buddhism in art.JPG
ชื่อสามัญสวนป่าพุทธธรรมบ้านดงใหญ่
ที่ตั้ง36 หมู่ที่ 17 บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทที่พักสงฆ์
นิกายมหานิกาย
ความพิเศษเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
จุดสนใจเป็นพุทธสถาน มีพระปฏิมากร 109 องค์ล้อมรอบพระเจดีย์อิติสุคโต ตั้งอยู่กลางท้องทุ่งนามีทิวทัศน์ที่สวยงาม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สวนป่าพุทธธรรมบ้านดงใหญ่ เป็นที่พักสงฆ์ในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ประวัติสวนป่าพุทธธรรมบ้านดงใหญ่ เป็นป่าช้าเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ในปัจจุบัน ใช้เป็นฌาปนสถานในการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้วายชนม์ส่วน๑ และใช้เป็นพุทธสถานส่วน๑ ในการบำเพ็ญบุญกุศล ประจำหมู่บ้านดงใหญ่ เป็นสถานที่ สงบร่มเย็น มีองค์พระปฏิมากร 109 องค์ตั้งเรียงราย ล้อมรอบองค์พระธาตุอิติสุคโต ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรม เป็นที่ยึดเหนียวทางด้านจิตใจในชุมชน ตำบลดงใหญ่ ภายในบริเวณสถานที่นั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ ประดู่ป่า ยางนา ต้นคูณ กุ่มบก ทองกวาว ไทร ป่าช้าสวนป่าพุทธธรรม ตั้งอยู่ที่ 36 หมู่ 17 บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 17 ไร่ 93 ตารางวา บริเวณที่ตั้งลักษณะเป็นเนินดิน มีท้องทุ่งนาล้อมรอบ 4 ด้าน เป็นที่ที่พักสงฆ์

การปฏิบัติธรรม[แก้]

เดินตามแนวทางหลวงพ่อคง จตฺตมโล ด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าเปิดโลก เมื่อพระโคตมพุทธเจ้า ในพรรษาที่เจ็ดของพระองค์ ทรงเสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา หลังจากที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในโอกาสนั้น ทรงทำ ” โลกวิวรณปาฏิหาริย์” คือ “ทรงเปิดโลก” ทั้ง ๓ อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษย์โลก ให้มองเห็นถึงกันหมด ด้วยพุทธานุภาพ โดยทอดพระเนตรไป ในทิศต่าง ๆ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง ทั้ง ๑๐ ทิศ พร้อมกับเปล่งพระฉัพพรรณรังสี ๖ ประการ (รัศมีที่ออกมาจากพระวรกาย) ในเวลานั้น ทุกหนทุกแห่งสามารถมองทะลุเห็นกันได้โดยตลอด เหล่าเทพยดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์มองเห็นเทพยดาและสัตว์นรก สัตว์นรกมองเห็นเทพยดาและมนุษย์ เมื่อทรงทำปาฏิหาริย์เปิดโลกแล้ว พระบรมศาสดาจึงเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์สู่เมืองสังกัสสะนคร ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือวันเทโวโรหณะ หรือวันพระเจ้าเปิดโลก นั้นสอนให้รู้จักคนบาปบุญ คุณโทษในกฏแห่งกรรม เมื่อหายสงสัยแล้วก็ให้ยกจิตขึ้นสู่เรือนยอด มหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้สิ้นทุกข์

ประวัติหลวงพ่อคง[แก้]

ประวัติหลวงพ่อคง จตฺตมโล อรหันต์ร่างทองประวัติ สังขาร ไม่เน่าไม่เปื่อย ชาติกำเนิด ท่านมีนามเดิมว่า คง นามสกุล บุญเอก ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ณ หมู่บ้านโนนพุดซา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัด ครราชสีมา โยมบิดา มีนามว่า ดี โยมมารดา มีนามว่า แจ้งอาชีพกสิกรรมทำนาทำไร่ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๙ คน

การศึกษา ในปฐมวัยหลวงพ่อเคยเป็นเด็กวัด หัดเรียนเขียนอ่าน อักษรขอมอักษรไทย และต้องคอยรับภาระช่วยบิดามารดา ในการประกอบอาชีพกสิกรรมทำไร่ไถนา เมื่ออายุ ครบกำหนด ๒๐ ปี ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรมอยู่เป็นเวลา ๓ พรรษา จึงได้ขออนุญาต โยมบิดามารดา เพื่อเดินทางมาศึกษาต่อที่พระนคร แต่ท่านก็ไม่ได้รับอนุญาต

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีพระคุณเจ้า หลวงพ่อพระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ปธ. ๙ นักวิปัสสนาจารย์ชื่อดังได้เดินธุดงค์มาได้เข้าจำพรรษา สอนวิปัสสนากรรมฐาน แก่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่วัดบัวใหญ่ ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้น้อมกายใจ เข้ารับการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อพระมหาธนิต อย่างเคร่งครัดอยู่เป็นเวลาถึง ๗ ปี เมื่อมีศรัทธาแก่กล้า ได้ตัดสินใจสละเหย้าเรือน เข้ารับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อีกหน ณ พัทธสีมาวัด บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระปทุมญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๑๖ หลวงพ่อคง จตฺตมโล ได้ดำรงข้อวัตรปฏิบัติและ ปฏิปทาของพระป่า ออกธุดงค์ ไปตามป่าเขา ลำเนาไพร จนลุถึงซึ่งถิ่นป่าใหญ่ อันร่มรื่น ซึ่งเป็นสถานที่ๆ ถูกกับจริยวัตร สำหรับนักปฏิบัติธรรม ในการเจริญภาวนากรรมฐาน หลวงพ่อ ท่านได้เข้าอาศัยอยู่ในถ้ำ พระอรหันต์ ตามนิมิต ทำความเพียรเจริญจิตภาวนา จำพรรษา ณ สถานที่วิเวกแห่งนั้น เพื่อกระทำที่สุดแห่งกองทุหข์นั้นให้สิ้นทุกข์...

พรรษาที่ ๖ ก็ได้นำพาศิษย์ยานุศิษย์ปฏิบัติธรรม อยู่จำพรรษาเรื่อยมา จนกลายมาเป็นวัดเขาสมโภชน์อยู่ทุกวันนี้

อย่าทรนงตน หลวงพ่อมักจะบอกเตือนศิษย์ ยานุศิษย์ เสมอว่า ให้เขาความขยันหมั่นเพียรของหลวงพ่อไว้ ให้หัดลุกแต่ดื่น ตื่นแต่เช้า อย่าทรนงตน เดี๋ยวธรรมะจะหนี เมื่อธรรมะหนี หน่าจะดำปิ๊ดปี๋ อย่าว่าแต่คนไม่แลดูเลย หมาก็ยังไม่แล อย่าด่วนคุยว่าตนเองดี ว่าตนเองเก่ง เดียวจะเหริง ฟังแล้วก็เอาไปตรึกตรองด้วย หลวงพ่อก็จิตายไปแล้ว ลูกทั้งหลาย

มรณภาพ ๑๓ ธันวาคม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลวงพ่อได้ละสังขาร ณ โรงพยาบาลศิริราช อายุรวมกันได้ ๘๐ ปี ๙ เดือน ๓ วัน ๒๖ พรรษา

โอวาทธรรม ลูกทั้งหลายเรายังเวียนว่ายตายเกิด ก็ให้สร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศล สร้างบารมี สร้างจิตใจ ให้เข้มแข็งให้เหนือกิเลส จึงจะไปนิพพานได้พระพุทธเจ้า ทำสะพาน ทอดสะพานให้เดินแล้ว คือศิลไปสวรรค์ไปเทวโลกได้ สมาธิ ไปพรหมโลกได้ ไปนิพพานได้ ถ้าปัญญาเกิด มาสร้างสมาธิ สร้างจิต สร้างใจ ให้มีเบญจศีล เบญจธรรม มาฝึกจิตฝึกใจ ให้ควบคู่กับการงาน ให้เอาทิฏฐิมานะออก นี่เรียกว่าพุทธบริษัท ซื่อสัตย์ต่อกัน มารักษา พรหมจรรย์ มารักษาชายแดนเกิด อย่าให้กิเลสมาเหยียบหัว เห็นอวิชชาอยู่ในตัวมั๊ย เห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา อยู่ในตัวมั๊ย เห็นหรือยังละถ้าเห็นแล้ว ก็เอาออกเสียน่ะ ลูกๆทั้งหลาย พระอรหันต์ หันออกแล้วจากกิเลส ออกจากเบียดเบียน พระพุทธเจ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ท่านก็ออจากกิลเส หันหน้าไปทางทิศเหนือ ท่านก็เหนือแล้วจากกิเลส เข้าใจหรือยังจ๊ะ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

หลวงพ่อคง จตฺตมโล