ข้ามไปเนื้อหา

ประเสริฐ ชิตพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นักการศึกษาชาวไทย อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[1] สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา 2 สมัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ[แก้]

ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์[2] สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต กับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ จาก Rutgers University of New Jersey สหรัฐ[3]

การทำงาน[แก้]

ประเสริฐ เข้าสู่วงการศึกษาด้วยการเป็นนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549)

งานการเมือง[แก้]

ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งใน พ.ศ. 2551

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นประธานศึกษาปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2552 อีกด้วย[4]

สมาชิกวุฒิสภา[แก้]

ประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลา
 2. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 จังหวัดสงขลา

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

ประเสริฐ ชิตพงศ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 70 ปี[5] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรับเข้าตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา 14 มีนาคม พ.ศ. 2551[ลิงก์เสีย]
 3. ประวัติ รศ. ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
 4. "ประเสริฐ ชิตพงศ์" นั่งประธานศึกษาปฏิรูปการเมือง[ลิงก์เสีย]
 5. มะเร็งคร่าชีวิต! “ประเสริฐ ชิตพงศ์” อดีตอธิการฯ ม.อ. เผยเคยเตือนผู้มีอำนาจ “อย่าผลักคนไทยไปสู่หุบเหวหายนะ” หยุดสารเคมีพิษต้นเหตุโรคร้าย
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๑, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๔๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕