ประเสริฐ ชิตพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[1] สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา 2 สมัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ[แก้]

ดร.ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์[2] สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต กับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ จาก Rutgers University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา[3]

การทำงาน[แก้]

ดร.ประเสริฐ เข้าสู่วงการศึกษาด้วยการเป็นนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549)

งานการเมือง[แก้]

ดร.ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

ดร.ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งใน พ.ศ. 2551

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นประธานศึกษาปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2552 อีกด้วย[4]

สมาชิกวุฒิสภา[แก้]

ประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]