ประชากรศาสตร์เวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศเวียดนาม รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น

ประชากร[แก้]

ช่วงปี (ค.ศ.) จำนวนประชากร (000) จำนวนประชากร อายุ 0–14 (%) จำนวนประชากร อายุ 15–64 (%) จำนวนประชากร อายุ 65+ (%)
1950 28 000 31.9 63.9 4.2
1955 31 329 35.6 60.1 4.3
1960 35 173 40.1 55.5 4.4
1965 39 885 44.1 51.3 4.6
1970 44 928 44.2 50.9 4.8
1975 49 896 42.9 52.3 4.8
1980 54 023 40.7 54.3 4.9
1985 60 307 39.4 55.7 4.9
1990 67 102 38.0 57.0 5.0
1995 74 008 36.5 58.4 5.1
2000 78 758 32.1 62.3 5.6
2005 83 161 27.3 66.8 5.9
2010 87 100 23.8 69.4 6.8

สถิติจำนวนประชากร และสถิติชีพ[แก้]

ข้อมูลจากสหประชาชาติ[1][แก้]

ช่วงปี (ค.ศ.) จำนวนคนเกิด

(คน/ปี)

จำนวนคนตาย

(คน/ปี)

เปลี่ยนแปลง

(คน/ปี)

อัตราเกิด

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราตาย

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราเพิ่ม

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราการเจริญพันธุ์ (คน) อัตราการตายของทารก

(ต่อ 1,000 คน)

1950-1955 1 335 000 722 000 613 000 44.8 24.2 20.6 6.20 157.9
1955-1960 1 533 000 764 000 769 000 46.1 23.0 23.1 6.76 143.7
1960-1965 1 732 000 790 000 942 000 46.2 21.0 25.2 7.33 130.3
1965-1970 1 798 000 790 000 1 009 000 42.4 18.6 23.8 7.38 117.8
1970-1975 1 853 000 859 000 994 000 39.1 18.1 21.0 7.15 118.4
1975-1980 1 797 000 760 000 1 036 000 34.6 14.6 20.0 5.89 97.6
1980-1985 1 952 000 630 000 1 322 000 34.1 11.0 23.1 4.93 70.0
1985-1990 2 000 000 574 000 1 425 000 31.4 9.0 22.4 3.96 54.8
1990-1995 1 929 000 484 000 1 444 000 27.3 6.9 20.4 3.23 37.9
1995-2000 1 448 000 441 000 1 007 000 19.0 5.8 13.2 2.18 29.2
2000-2005 1 392 000 425 000 967 000 17.2 5.3 11.9 1.93 23.1
2005-2010 1 472 000 448 000 1 024 000 17.2 5.2 12.0 1.89 20.4

การเกิดและเสียชีวิต[แก้]

ปี ประชากร (x1000) จำนวนเกิดมีชีพ จำนวนตาย จำนวนเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเกิดมีชีพ (ต่อ 1,000 คน) อัตราตาย (ต่อ 1,000 คน) อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเจริญพันธุ์รวม
2001 78.620,5 18.6 5.1 13.5 2.25
2002 79.537,7 19.0 5.8 13.2 2.28
2003 80.467,4 17.5 5.8 11.7 2.12
2004 81.436,4 19.2 5.4 13.8 2.23
2005 82.392,1 18.6 5.3 13.3 2.11
2006 83.311,2 17.4 5.3 12.1 2.09
2007 84.218,5 16.9 5.3 11.6 2.07
2008 85.118,7 16.7 5.3 11.4 2.08
2009 86.025,0 17.6 6.8 10.8 2.03
2010 86.932,5 17.1 6.8 10.3 2.00
2011 87.840,0 1.443,0 599,8 843,2 16.6 6.9 9.7 1.99
2012 88.772,9 1.484,5 621,4 863.1 16.9 7.0 9.9 2.05
2013 89.759,5 1.513,5 621,4 892,1 17.0 7.1 9.9 2.10
2014 90.728,9 1.525.9 619,3 906.6 17.2 6.9 10.3 2.09
2015 91.700,0 1.588,6 617.8 974.9 17.5 6.8 10.7 2.10

อ้างอิง[แก้]