นิติเวชคลินิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิติเวชคลินิก (อังกฤษ: Clinical Forensic) เป็นสาขาย่อยของนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจร่างกายและให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ป่วยที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ป่วยคดี เช่นถูกข่มขืนกระทำชำเรา ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ได้แก่

ผู้ป่วยคดี[แก้]

สิ่งที่นิติเวชคลินิก จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย มีดังนี้

  • ผู้เสียหายที่มีบาดแผล (Wounds)
เป็นบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตนเอง รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุในรูปต่าง ๆ ทั้งภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การจราจรทางน้ำ ทางบกและทางอากาศ
  • ผู้เสียหายที่ถูกส่งมาจากเจ้าหน้าที่พนักงาน
เป็นผู้เสียหายที่ถูกส่งตัวมาจากเจ้าพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่พนักงานของศาล เจ้าหน้าที่พนักงานของทัณฑสถาน ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสอบร่างกายจากการถูกกระทำ หรือทำการตรวจสอบพยานหลักฐานในรูปคดี หรือประเมินสถานภาพของผู้เสียหาย
  • ผู้เสียหายที่มีความเกี่ยวข้องทางเพศ
เป็นผู้เสียหายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องเพศของรูปคดี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ในลักษณะของผู้เสียหายทางตรงหรือทางอ้อม