ธงชาติวานูวาตู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติวานูวาตู
การใช้ ธงชาติ, ธงเรือราษฎร์และธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง 2:3 (19:36)
ประกาศใช้ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงนาวี
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ พ.ศ. 2523

ธงชาติวานูวาตู เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 19 ส่วน ยาว 36 ส่วน ภายในแบ่งเป็นสามส่วนด้วยแนวเส้นแบ่งรูปตัว "Y" สีเหลืองขอบดำตามแนวนอน ครึ่งบนของธงเป็นพื้นสีแดง ครึ่งล่างเป็นพื้นสีเขียว ที่พื้นช่องสามเหลี่ยมด้านคันธงเป็นพื้นสีดำ มีรูปใบเฟิร์นนาเมลี (namele) สองใบไขว้กันในวงเขี้ยวหมูป่า ธงนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยเป็นแบบธงที่ออกแบบโดยศิลปินในประเทศและได้รับเลือกจากรัฐสภาในขั้นสุดท้าย

ที่มาของสีในธงชาติทั้ง 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีดำ และ สีเหลือง มาจากสีของพรรควานูอากูปาตี (Vanua'aku Pati- พรรคแผ่นดินของเรา) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่นำพาประเทศวานูวาตูให้ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2523 ส่วนความหมายของสีธงแต่ละสีนั้น สีเขียวหมายถึงความมั่งคั่งของแผ่นดิน สีแดงหมายถึงเลือดของมนุษย์และหมูป่า และสีดำเป็นเครื่องหมายของชนชาตินิวานูวาตู (เป็นคำเรียกชาวโพลีเนเชียนที่อยู่ในประเทศวานูวาตู) ส่วนแถบคล้ายอักษร "Y" สีเหลืองขอบดำนั้น นายกรัฐมนตรีแห่งวานูวาตูได้ขอให้เพิ่มเข้าไปในธงชาติ เพื่อเน้นให้พื้นสีดำเด่นขึ้น เฉพาะตัวแถบสีเหลืองนั้น หมายถึงคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งนี้ ประเทศวานูวาตูมีประชากรเกือบร้อยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์

รูปเขี้ยวหมูป่าสีเหลืองในพื้นสีดำเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งของชาวเกาะ หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ภายในวงเขี้ยวนั้นคือใบเฟิร์นนาเมลี ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่น 2 ใบไขว้กัน หมายถึงสันติภาพ ใบเฟิร์นเหล่านี้มีใบย่อยรวมกัน 39 ใบ หมายถึง จำนวนสมาชิกรัฐสภาของวานูวาตู ซึ่งมีทั้งหมาย 39 ที่นั่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]