ทางหลวงชนบท นย.3001

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงชนบท นย.3001
แยก ทล.305 (กม.ที่ 44) - บ้านบางน้ำเปรี้ยว
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว33.050 กิโลเมตร (20.536 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถนนรังสิต-นครนายก / ทล.3541 ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 
ปลายทางทิศใต้ ทล.3481 / ทล.3200 ใน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงชนบท นย.3001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 44) - บ้านบางน้ำเปรี้ยว เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวสายทางเริ่มต้นที่แยกองครักษ์ จุดตัดถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผ่านตลาดองครักษ์ ตัวอำเภอองครักษ์ ผ่านทางแยกเข้าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านท้องที่ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ ผ่านบึงพระอาจารย์ ข้ามทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย จากนั้นข้ามคลองหกวา เข้าเขตท้องที่ตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง และตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200 ที่แยกบางน้ำเปรี้ยว มีระยะทาง 33.050 กิโลเมตร ระยะทางส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ยกเว้นระยะทาง 215 เมตรจากแยกองครักษ์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3541 (ทางเข้าองครักษ์)