ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481
คลองหลวงแพ่ง – ปราจีนบุรี
ถนนทหารอากาศอุทิศ (ช่วงกรุงเทพฯ)
ถนนหนองจอก – บางน้ำเปรี้ยว (ช่วงฉะเชิงเทรา)
ถนนบางน้ำเปรี้ยว – บ้านสร้าง (ช่วงปราจีนบุรี)
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว63.951 กิโลเมตร (39.737 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2537–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.สุวินทวงศ์ ใน เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
 
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.สุวินทวงศ์ ใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 (คลองหลวงแพ่ง – ปราจีนบุรี) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 โดยเริ่มต้นจากเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านสร้าง และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเพื่อเวนคืนสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ซึ่งแยกมาจากทางหลวงหมายเลข 304 ในเขตหนองจอก สำหรับบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 ในอำเภอบ้านสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสาธารณูปโภคระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537[1] โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 ที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อภายในจังหวัดปราจีนบุรีเอง เมื่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ช่วงจากกรุงเทพฯ เสร็จแล้วจึงได้รวมกันกับทางหลวงหมายเลข 3293[2] ปัจจุบันจึงเหลือระยะทางอยู่เพียงเล็กน้อยเพียง 1.7 กิโลเมตร[3] เพื่ออ้อมหมู่บ้านบางพลวง

รายละเอียดเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 0.976 1.570
จังหวัดฉะเชิงเทรา 15.015 24.164
จังหวัดปราจีนบุรี 23.747 38.217
รวม 39.738 63.951

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 แต่เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนกัน ระยะทาง 63.951 กิโลเมตร เป็นถนนที่มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรี และใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น[4] มีจุดเริ่มต้นในเขตหนองจอก ในชื่อถนนทหารอากาศอุทิศ ต่อเนื่องมายังเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในตำบลศาลาแดง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลโพรงอากาศ ตำบลบางขนาก โดยมีแม่น้ำบางกะกงขั้นเขตจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อข้ามแม่น้ำไปแล้วจะอยู่ในเขตอำเภอบ้านสร้าง ตำบลบางแตน ตำบลบางยาง ตำบลบางเตย ตำบลบางกระเบา ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง เข้าสู่เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ในตำบลบางเดชะ และตำบลรอบเมือง บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319

ปัจจุบันมีการดำเนินการปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรปัจจุบันที่มีความทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ภาคตะวันออกอีกช่องทางและสามารถเชื่อมต่อไปยังภาคอีสานได้ โดยมีการดำเนินการขยายช่องจราจรและปรับปรุงเส้นทาง อาทิ ช่วงบ้านบางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ้านบางขนาก - บ้านบางเตย กิโลเมตรที่ 26+800 ถึง 34+800 ตอน บ้านหัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี กิโลเมตรที่ 47+200 ถึง 53+300 และช่วงกิโลเมตรที่ 54+450 ถึง 60+200 ช่วงบ้านหัวสะแก - บ้านหัวไผ่ กิโลเมตรที่ 36+700 ถึง 47+200[4]

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 ทิศทาง: คลองหลวงแพ่ง–ปราจีนบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
คลองหลวงแพ่ง–ศาลาแดง (ถนนทหารอากาศอุทิศ)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกหลวงแพ่ง ถนนสุวินทวงศ์ ไป มีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ ไป จ.ฉะเชิงเทรา
ถนนสังฆสันติสุข ไป เขตหนองจอก ถนนสังฆสันติสุข ไป ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากระทุ่มราย
1+352 สะพาน ข้ามคลองนครเนื่องเขต
ศาลาแดง–บางขนาก
ฉะเชิงเทรา 2+884 สะพาน ข้ามคลองขุดใหม่
5+700 แยกไผ่ดำ ถนนศาลาแดง 12 ไป กรุงเทพฯ ทล.3481 ไป อ.บางน้ำเปรี้ยว
ตรงไป: ทางหลวงชนบท ฉช.4016 ไป บ้านไผ่ดำ
5+973 สะพาน ข้ามคลอง 17
8+807 สะพาน ข้ามบึงต้นไทร
12+561.50 สะพาน ข้ามบึงหอคอย
15+007 แยกบางน้ำเปรี้ยว ทางหลวงชนบท นย.3001 ไป อ.องครักษ์ ทล.3200 ไป จ.ฉะเชิงเทรา
15+284 สะพาน ข้ามบึงมะกอก
21+052 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออก
21+883 สะพาน ข้ามคลองแสนแสบ
22+300 ไม่มี ทล.3124 ไป อ.บางน้ำเปรี้ยว
23+370 สะพาน ข้ามคลองชีปะขาว
25+370 สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
ไม่มี ฉช.4050 ทางหลวงชนบท ฉช.4050 ไป อ.คลองเขื่อน
บางขนาก–ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 26+042 สะพาน ข้ามแม่น้ำบางปะกง
26+100 ไม่มี ฉช.4049 ทางหลวงชนบท ฉช.4049 ไป อ.บางคล้า
28+520 สะพาน ข้ามคลองบางเขียด
30+750 สะพาน ข้ามคลองบางแตน
ไม่มี ปจ.4028 ทางหลวงชนบท ปจ.4028 ไป บ้านบางแตน
32+416 ถนนหมายเลข 3481 (ทางเดิม) ไป บ้านบางยาง ไม่มี
33+500 สะพาน ข้ามคลองบางยาง
35+853 ถนนหมายเลข 3481 (ทางเดิม) ไป บ้านบางยาง ไม่มี
36+575 สะพาน ข้ามคลองโพธิ์เย็น
36+863 ปจ.4046 ทางหลวงชนบท ปจ.4046 ไป บ้านแหลม ไม่มี
38+910 ปจ.4046 ทางหลวงชนบท ปจ.4046 ไป บ้านแหลม ไม่มี
39+450 สะพาน ข้ามคลองหอทอง
คั่นน้ำชลประทาน 3481 (เดิม) ไป อ.บ้านสร้าง ไม่มี
43+143 แยกวังกุ้ง ทล.3076 ไป อ.บ้านสร้าง ทล.3076 ไป อ.พนมสารคาม
45+131 ทล.3604 ไป อ.บ้านสร้าง ไม่มี
ไม่มี ถนนสายบ้านพลวง-บ้านนิคมพัฒนา ไป บ้านนิคมพัฒนา
53+190 ไม่มี ทล.3293 (เดิม) ไป เลี่ยงหมู่บ้านบางพลวง
54+483 ไม่มี ทล.3293 (เดิม) ไป เลี่ยงหมู่บ้านบางพลวง
58+250 สะพาน ข้ามคลองบางเดชะ
63+951 ทล.319 ไป จังหวัดปราจีนบุรี ทล.319 ไป อำเภอศรีมโหสถ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง 0+000 - 1+570 1.570 หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2 0200 ศาลาแดง - บางขนาก 1+570 - 25+734 24.164 หมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
3 0300 บางขนาก - ปราจีนบุรี 25+734 - 63+951 38.217 หมวดทางหลวงบ้านสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รวม 3 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 63.951 กม.

สถานที่สำคัญ[แก้]

จังหวัดฉะเชิงเทรา[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก
 • สถานีโทรคมนาคมทหาร บางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

 • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน[5]
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านสร้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (หนองจอก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 (บ้านสร้าง) และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200 สายฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ตอนเลี่ยงเมืองบางน้ำเปรี้ยว พ.ศ. 2537. เล่มที่ 111 ตอนที่ 39 ก, วันที่ 31 กันยายน 2537, หน้า 23-25
 2. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (ปราจีนบุรี) - บ้านสร้าง ตอนสะพานข้ามคลองบางหลวง พ.ศ. 2536. เล่ม 110 ตอนที่ 228 ก, วันที่ 30 ธันวาคม 2536, หน้า 40-42
 3. สืบค้นข้อมูลจาก. ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง ด้วยคำค้นหา 3293.
 4. 4.0 4.1 Jenkarn, Surangrat. "ทุ่ม 1.6 พันล้าน เติมเต็ม 4 เลนทางหลวง 3481". เดลินิวส์.
 5. "โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ณ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง". projects.rdpb.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]