ถนนลาดพร้าววังหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ถนนลาดพร้าววังหิน (อักษรโรมัน: Thanon Lat Phrao Wang Hin) เป็นถนนสายหนึ่งในพื้นที่แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีขนาด 4 ช่องการจราจร ไม่มีเกาะกลาง เขตถนนกว้าง 20 เมตร ระยะทางยาว 3.7 กิโลเมตร[1] มีจุดเริ่มต้นจากถนนโชคชัย 4 ใกล้กับคลองทรงกระเทียม ไปทางทิศตะวันตก เมื่อผ่านวัดลาดพร้าวแล้ววกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับซอยลาดพร้าววังหิน 27 (ภาวนา) ที่ทางแยกวัดลาดพร้าว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือโดยขนานไปกับแนวคลองลาดพร้าว (วังหิน) ข้ามคลองหนองบอน ตัดกับซอยลาดพร้าววังหิน 48 และซอยลาดพร้าววังหิน 61 ที่ทางแยกใกล้โรงเรียนบุญฤดี ข้ามคลองเสือน้อย ตัดกับถนนโชคชัย 4 และซอยลาดพร้าววังหิน 79 ที่ทางแยกบ่อปลา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกวังหินซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนเสนานิคม 1 โดยมีแนวถนนที่ตรงต่อเนื่องไปคือถนนลาดปลาเค้า

ถนนลาดพร้าววังหินเดิมมีชื่อว่าซอยโชคชัย 4 ซอย 17 (วัดลาดพร้าว) และถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ เนื่องจากในปัจจุบัน เส้นทางทั้งสองมีสภาพเป็นถนนที่มีแนวเขตและทางเท้าชัดเจน รวมทั้งมีวัดลาดพร้าวซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ และยังมีหมู่บ้านวังหินตั้งอยู่บริเวณที่ถนนตัดผ่านด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้รวมเส้นทางทั้งสองเป็นถนนสายเดียวกันและตั้งชื่อว่า ถนนลาดพร้าววังหิน เมื่อปี พ.ศ. 2545[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษา เรื่อง โครงข่ายถนนและทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร. [ม.ป.ท.], 2551.
  2. กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 321.