ชุทซ์โพลีทไซ (นาซีเยอรมนี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงสีเขียวประจำหน่วยของชุทซ์โพลีทไซในปรัสเซีย ค.ศ. 1933.

ตำรวจอารักขาแห่งไรช์ (เยอรมัน: Schutzpolizei des Reiches) หรือเรียกอย่างย่อว่า ชูโพ (Schupo) เป็นหน่วยตำรวจของนาซีเยอรมนี ทำงานคู่ขนานกับทบวงตำรวจรักษาความสงบ

ตำรวจอารักขาเป็นตำรวจในเครื่องแบบซึ่งประจำอยู่ในแต่ละเมือง ไม่ว่าเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก มีหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจอาชญากรรม และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายบริหาร

ตำรวจอารักขาแบ่งออกเป็นกองตำรวจตรวจการณ์, กองตำรวจราจร, กองตำรวจน้ำ, กองตำรวจม้า, กองตำรวจสื่อสาร และกองตำรวจการบิน เจ้าหน้าที่ในทบวงตำรวจอารักขาต้องเคยเป็นทหารในกองทัพมาก่อน มีร่างกาย จิตใจ และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องเป็นชนอารยัน และต้องเป็นสมาชิกพรรคนาซี