ซิชเชอร์ไฮทซ์ดีนสท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำรวจเอ็สเดระหว่างการสุ่มตรวจค้น
ตราสัญลักษณ์

สำนักอำนวยความปลอดภัย (เยอรมัน: Sicherheitsdienst, ซิชเชอร์ไฮทซ์ดีนสท์) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สำนักอำนวยความปลอดภัยประจำไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เอ็สเด (SD) เป็นหน่วยข่าวกรองของหน่วยชุทซ์ชตัฟเฟิลหรือเอ็สเอ็สและพรรคนาซีในนาซีเยอรมนี องค์กรนี้เป็นหน่วยข่าวกรองของพรรคนาซีแห่งแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นและได้ถือว่า เป็นองค์กรพี่น้องกับหน่วยตำรวจลับ เกสตาโพ ซึ่งถูกเอ็สเอ็สได้เข้าแทรกซึมอย่างหนักในช่วงภายหลังปี ค.ศ. 1934.ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1933 และ 1939 หน่วยเอ็สเดได้รับการบริหารในฐานะเป็นสำนักงานหน่วยเอ็สเอ็สที่มีอิสระ,ต่อมาภายหลังได้ถูกโอนอำนาจไปยังสำนักความมั่นคงหลักไรช์ (RSHA) หนึ่งในเจ็ดทบวงหลักของเอ็สเอ็ส มีผู้อำนวยการคนแรกคือ ไรน์ฮาร์ท ไฮดริช ได้มีความตั้งใจจากหน่วยเอสดีเพื่อนำทุกคนที่อยู่ในเขตของจักรวรรดิไรซ์ที่สามภายใต้"การควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง"

ภายหลังจากเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง หน่วยเอ็สเดได้ถูกประกาศว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่การพิจารณาคดีเนือร์นแบร์กพร้อมกับส่วนที่เหลือของสำนักความมั่นคงหลักไรช์ของไรน์ฮาร์ด (รวมทั้งหน่วยเกสตาโป) ทั้งสองหน่วยและสาขาของหน่วยเอ็สเอ็สในหมู่คณะ.ผู้สืบทอดตำแหน่งของรีนฮาร์ด,แอนสท์ คัลเทนบรุนเนอร์ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่การพิจารณาคดีเนือร์นแบร์ก,ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในปี ค.ศ. 1946.