สำนักผู้ตรวจการไรช์เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อสำหรับการย้ายถิ่นฐานของชาวเยอรมันจากทั่วโลกเพื่อเพิ่มประชากรในไรชส์เกา (Reichsgau Wartheland)

สำนักผู้ตรวจการไรช์เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน (เยอรมัน: Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKF, RKFDV) เป็นหน่วยงานระดับทบวงของเอ็สเอ็ส ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งของไฮน์ริช ฮิมเลอร์

ในวันที่ 7 ตุลาคม 1939 ฮิตเลอร์ลงนามใน "คำสั่งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ว่าด้วยความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน" (Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur Festigung deutschen Volkstums) โดยมอบหมายให้ฮิมเลอร์เป็นผู้รักษาการคำสั่งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ:

  • ส่งเสริมและดูแลการย้ายถิ่นฐานกลับแผ่นดินเยอรมันของ "ชนเยอรมัน" (Volksdeutsche) และ "เยอรมันนอกประเทศ" (Auslandsdeutsche)
  • ปกป้องคุ้มครองชาวเยอรมันจากสิ่งชักจูงอันตราย (harmful influence) ที่สร้างขึ้นหรือยุยงโดยชาวต่างด้าว
  • เสริมสร้างการตั้งถิ่นฐานของชาวเยอรมันในพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่หมายถึงการตั้งถิ่นฐานโดยชาวเยอรมันที่ย้ายกลับเข้ามาในประเทศ

อ้างอิง[แก้]

  • [Robert L. Koehl, RKFDV: German Resettlement and Population Policy 1939–1945. A History of the Reichskommission for the Strengthening of Germandom. Harvard UP, Cambridge (Massachusetts) 1957
  • Hans Buchheim (de), Anatomie des SS-Staates, 1965