จักรภพ ภูริเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรภพ ภูริเดช
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
บุพการี
 • สมภพ ภูริเดช (บิดา)
 • รสสุคนธ์ ภูริเดช (มารดา)
ชื่อเล่นโก้
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย (จนถึงปี 2555)
ยศ พลเอก
พลอากาศโท
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

พลเอก จักรภพ ภูริเดช (เกิด 25 พฤษภาคม 2512) นายทหารและข้าราชการในพระองค์ชาวไทย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ กรรมการในมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เป็นบุตรคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้อง 4 คนของ พล.ร.อ. สมภพ ภูริเดช อดีตราชองครักษ์พิเศษ และอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 และนางรสสุคนธ์ ภูริเดช อดีต สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีพี่น้องอีก 3 คนคือ

 1. ณัฐภพ ภูริเดช อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 2. รศ. ทพญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นภรรยาของพลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งปัจจุบันเป็นราชองครักษ์และรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์[1]
 3. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม จบจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 50

รับราชการ[แก้]

จบจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 และ โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 35 เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศแล้ว ได้เข้ารับราชการในกองทัพอากาศก่อนจะเจริญก้าวหน้าในราชการตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารอากาศให้ ซึ่งขณะนั้นมียศเป็น นาวาอากาศเอก ขึ้นเป็น พลอากาศตรี

ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงได้รับพระราชทานยศ พลอากาศโท จากนั้นในวันที่ 4 กรกฎาคม ปีเดียวกันได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากเดิมที่ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ยศและตำแหน่ง[แก้]

 • 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พลอากาศตรี[2]
 • 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[3]
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[4]
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 พลอากาศโท[5]
 • 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[6]
 • 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)[7]
 • 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พลเอก[8]
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และรักษาราชการผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์[9]

ตำแหน่งพิเศษ[แก้]

 • 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราชองครักษ์เวร[10]
 • 6 เมษายน พ.ศ. 2561 กรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[11]
 • 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[12]
 • 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์[13]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. จักรภพ - จิรภพ ภูริเดช สองพี่น้องผู้รับใช้ชาติและราชบัลลังก์
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 7. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการและพระราชทานยศ
 8. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการและพระราชทานยศ
 9. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง (หน้า ๓)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 12. พระราชบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 13. ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๖, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๑, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๓, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒