จดหมายแนะนำตัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จดหมายแนะนำตัว (อังกฤษ: Cover Letter) คือจดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อการแนะนำตัวเองและแนบไปพร้อมกับเอกสารอื่น เช่น เรซูเม

สำหรับการสมัครงาน[แก้]

ผู้ที่มีความประสงค์จะหางานทำมักจะส่งเรซูเมหรือใบสมัครงานไปพร้อมกับจดหมายแนะนำตัวเพื่อให้นายจ้างที่ต้องการจะทำงานด้วย หรือผู้จัดหางาน สำหรับนายจ้าง จดหมายแนะนำตัวมีประโยชน์ในการคัดแยกผู้สมัครที่ต้องการ โดยการมองถึงความสนใจและความตั้งใจที่จะทำงานของผู้สมัคร รวมไปถึงทักษะการเขียนของผู้สมัครด้วย

จดหมายแนะนำตัวมี 3ประเภทดังนี้

  1. จดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครงานที่ผู้สมัครทราบว่าเปิดรับตำแหน่ง
  2. จดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครงานที่ผู้สมัครไม่ทราบว่ามีตำแหน่งว่างหรือไม่
  3. จดหมายร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหางานของผู้เขียน

รูปแบบ[แก้]

โดยทั่วไปแล้ว จดหมายแนะนำตัวมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ แบ่งได้ 4ส่วนคือ พาดหัว, เกริ่นนำ, เนื้อความ และส่วนท้าย

  • พาดหัว จดหมายแนะนำตัวนั้นใช้รูปแบบเดียวกับจดหมายทางธุรกิจทั่วไป โดยระบุที่อยู่ของผู้ส่ง, ข้อมูลในการติดต่ออื่นๆ และวันที่ส่งตามหลังที่อยู่ผู้ส่งหรือที่อยู่ผู้รับ ในส่วนพาดหัวนี้อาจจะมีการเขียนหัวข้อ เช่น โอกาสในการสมัครงานสำหรับบัณฑิตใหม่ ส่วนปิดท้ายของส่วนพาดหัวก็คือการทักทาย เช่น "เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล"
  • เกริ่นนำ เป็นส่วนที่ระบุถึงตำแหน่งงานที่ต้องการอย่างย่อ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
  • เนื้อความ เป็นส่วนที่ขยายหรือเน้นเนื้อหาในเรซูเม ,อธิบายถึงความสนใจในงานที่สมัคร และอธิบายถึงสิ่งที่นายจ้างพึงได้รับจากการรับผู้สมัครเข้าทำงาน เนื้อหาที่มักจะถูกเขียนถึงนั้นได้แก่ ทักษะ, ปริญญาหรือใบประกาศนียบัตร และประสบการณ์งาน ในกรณีที่มีเนื้อหาอื่นๆจะกล่าวถึง เช่น วันที่สามารถเริ่มงานได้
  • ส่วนท้าย เป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาทั้งหมด และขั้นตอนในการสมัครงานที่คาดหวัง ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจที่จะได้ติดต่อกับผู้จ้างงาน