เงินเดือน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เงินเดือน เป็นรูปแบบการจ่ายเงินเป็นงวดจากนายจ้างให้กับลูกจ้าง ซึ่งอาจระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน แตกต่างจากค่าจ้างที่ให้ตามชิ้นงาน ตามจำนวนชั่วโมง หรืออื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนแยกกัน แทนที่จะจ่ายเป็นงวด เงินเดือนยังถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและช่วยทางด้านทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงานขององค์กร ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าค่าใช้จ่ายพนักงานหรือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ในการบัญชีเงินเดือนจะได้รับการบันทึกไว้ในบัญชีเงินเดือน[1]

เงินเดือนมีจำนวนเงินที่คงที่หรือค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานที่ทำ โดยทั่วไปเงินเดือนจะจ่ายเป็นงวด ๆ เช่น จ่ายเป็นรายเดือน

โดยทั่วไปเงินเดือนจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายในตลาดกับผู้ที่ทำงานลักษณะเดียวกันในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคเดียวกัน เงินเดือนยังได้รับการกำหนดโดยการปรับอัตราการจ่ายและช่วงเงินเดือนที่กำหนดโดยนายจ้างแต่ละราย

อ้างอิง[แก้]

  1. "Define salary - Dictionary and Thesaurus". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2016. สืบค้นเมื่อ 5 March 2016.