ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (อังกฤษ: recession) เป็นการหดตัวของวัฏจักรธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอโดยรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ[1][2] ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอย่างผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) รายจ่ายการลงทุน กําลังผลิตของภาคอุตสาหกรรม รายได้ครัวเรือน กำไรธุรกิจและเงินเฟ้อลดลง ส่วนการล้มละลายและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ในสหราชอาณาจักร นิยามว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลบสองไตรมาสติดต่อกัน[3]

โดยทั่วไปภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดเมื่อมีรายจ่ายลดลงอย่างกว้างขวาง (การเปลี่ยนแปลงอุปทานเป็นลบ) ซึ่งอาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนแปลงการค้าภายนอก และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เป็นลบ หรือการแตกของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ รัฐบาลปกติสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว เช่น การเพิ่มอุปสงค์เงิน (นโยบายการเงิน) การเพิ่มรายจ่ายภาครัฐและการลดการเก็บภาษี (นโยบายการคลัง)

อ้างอิง[แก้]

  1. "Recession". Merriam-Webster Online Dictionary. สืบค้นเมื่อ 19 November 2008.
  2. "Recession definition". Encarta World English Dictionary [North American Edition]. Microsoft Corporation. 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 March 2009. สืบค้นเมื่อ 19 November 2008.
  3. "Glossary of Treasury terms". HM Treasury. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 November 2012. สืบค้นเมื่อ 25 October 2012.