ข้ามไปเนื้อหา

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 8

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 8
วันที่29 สิงหาคม (2489) 1946
การประชุม
ครั้งที่
57
รหัสS/RES/8 (เอกสาร)
เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก
สรุปการลงคะแนนเสียง
  • รับ 10 เสียง
  • ไม่รับ - เสียง
  • งดออกเสียง 1 เสียง
ผลตกลงรับ
องค์ประกอบคณะมนตรีความมั่นคง
สมาชิกถาวร
สมาชิกไม่ถาวร
← 7 รายการข้อมติ 9 →

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 8 (อังกฤษ: United Nations Security Council Resolution 8) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง โดยออสเตรเลียงดออกเสียง

หลังจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 6 คณะมนตรีความมั่นคงได้ทบทวนคำร้องขอเป็นสมาชิกของสาธารณรัฐประชาชนแอลเบเนีย, สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย, อัฟกานิสถาน, ราชอาณาจักรฮัชไมต์แห่งทรานส์จอร์แดน, ไอร์แลนด์, โปรตุเกส, ไอซ์แลนด์, สยาม และสวีเดน คณะมนตรีเสนอให้สมัชชาใหญ่ยอมรับอัฟกานิสถาน, ไอซ์แลนด์ และสวีเดน ข้อมติสำหรับการรับสยามมีไว้ในมติที่ 13 ในเดือนธันวาคมถัดมา

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]