ข้ามไปเนื้อหา

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 13
ที่ตั้งสยาม (ประเทศไทย)
วันที่12 ธันวาคม (2489) 1946
การประชุม
ครั้งที่
83
รหัสS/RES/13 (เอกสาร)
เรื่องการรับเข้าสยาม
สรุปการลงคะแนนเสียง
  • รับ 11 เสียง
  • ไม่รับ - เสียง
  • งดออกเสียง - เสียง
ผลตกลงรับ
องค์ประกอบคณะมนตรีความมั่นคง
สมาชิกถาวร
สมาชิกไม่ถาวร
← 12 รายการข้อมติ 14 →

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 13 (อังกฤษ: United Nations Security Council Resolution 13) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2489 หลังจากตรวจสอบการสมัครและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้ว คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เสนอแนะต่อสมัชชาใหญ่ให้รับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์[1] โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติคนแรกจากประเทศไทย[2]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "SIAM FORMALLY JOINS 54 OTHERS IN U.N." The New York Times. 17 December 1946. สืบค้นเมื่อ 20 May 2023.
  2. "SIAM JOINS UP". The New York Times. 30 April 1947. สืบค้นเมื่อ 20 May 2023.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]