ข้อพิพาทระหว่างอับราฮัมและโลท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อับราฮัมและโลทแบ่งดินแดน (ภาพวาดจากหนังสือ Bible Pictures and What They Teach Us โดยชาลส์ ฟอสเตอร์ในปี ค.ศ. 1897)

ข้อพิพาทระหว่างอับราฮัมและโลท (อังกฤษ: Abraham and Lot's conflict; ฮีบรู: מריבת רועי אברהם ורועי לוט, Merivat Roey Avraham Ve'Roey Lot) เป็นเหตุการณ์ในหนังสือปฐมกาล เล่าถึงการแยกทางกันของอับราฮัมและโลทอันเป็นผลมาจากการวิวาทระหว่างเหล่าคนเลี้ยงสัตว์ของทั้งคู่ ข้อพิพาทคลี่คลายลงโดยอับราฮัมยอมมอบแผ่นดินแห่งพระสัญญาส่วนหนึ่งของตนให้กับโลทเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

เรื่องเล่าในคัมภีร์ไบเบิล[แก้]

ในปฐมกาล 13:5-13 อับราฮัม (เวลานั้นใช้ชื่อว่าอับราม) และโลทแยกทางกันอันเป็นผลมาจากการวิวาทระหว่างเหล่าคนเลี้ยงสัตว์ของทั้งคู่ ในตอนต้นของเรื่องราวระบุว่าโลทเป็นชายที่ร่ำรวยมากหลังกลับจากอียิปต์เช่นเดียวกับอับราฮัม ความในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้อธิบายเหตุผลที่แน่ชัดของข้อพิพาท แต่ผลจากเรื่องนี้คืออับราฮัมเสนอกับโลทให้แยกทางกันเพื่อป้องกันการต่อสู้กัน อับราฮัมให้สิทธิ์โลทเป็นคนแรกที่จะเลือกอาณาเขตที่ต้องการ:

5 ฝ่ายโลทที่ไปกับอับรามนั้น มีฝูงแพะแกะ และฝูงโคกับเต็นท์ด้วย 6 ที่ดินที่นั่นไม่กว้างขวางพอให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้ เพราะทรัพย์สมบัติของพวกเขามีมาก จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ 7 คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลทก็วิวาทกัน เวลานั้นคนคานาอันและคนเปริสซียังอาศัยอยู่ในดินแดนนั้น 8 อับรามจึงพูดกับโลทว่า "ขออย่าให้เราและคนเลี้ยงสัตว์ของเราทะเลาะกันเลย เพราะเราเป็นญาติสนิท 9 ที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือ? ขอให้เจ้าแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวา หรือเจ้าจะไปทางขวา เราก็จะไปทางซ้าย"

— ปฐมกาล 13:5-9[1]

โรเบอร์ต อัลเทอร์ (Robert Alter) ให้ความเห็นว่าภาษาของอับราฮัมนั้น "ชัดเจน หนักแน่น และสุภาพ"[2] โลทยอมรับข้อตกลงสันติในการแบ่งดินแดน และเลือกพื้นที่ของที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนซึ่งรวมไปถึงเมืองโสโดม เรื่องราวจบด้วยการที่อับราฮัมและโลทแยกกันตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ ของแผ่นดิน:

10 โลทเงยหน้าแลดูที่ลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมด เห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง (นี่เป็นสภาพก่อนพระยาห์เวห์ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์) เหมือนพระอุทยานของพระยาห์เวห์ เหมือนแผ่นดินอียิปต์ ในทิศที่จะไปทางเมืองโศอาร์ 11 โลทจึงเลือกที่ลุ่มทั้งหมดของแม่น้ำจอร์แดน โลทออกเดินทางไปทิศตะวันออก ญาติสนิททั้งสองจึงแยกกันไป 12 อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน ส่วนโลทอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆ ในที่ราบ และย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดม

— ปฐมกาล 13:10-12[3]

ผลลัพธ์[แก้]

การอ้างถึงเมืองโสโดมในวรรคที่ 13 บ่งบอกว่าโลทตัดสินใจได้ไม่ดี[4] ความบรรยายใช้การที่โลทเลือกดินแดนใกล้กับเมืองโสโดมเป็นการเกรินการณ์บทบาทของโลทในยุทธการที่สิดดิมซึ่งโลทถูกจับเป็นเชลยระหว่างยุทธการ และบทบาทของโลทในเหตุการณ์การทำลายเมืองโสโดมและโกโมราห์[5] โลทตั้งเต็นท์อยู่ใกล้เมืองโสโดมตามที่บรรยายในปฐมกาล 13:12 ส่วนในปฐมกาล 14:12 โลทอาศัยอยู่ในตัวเมืองโสโดม เรื่องราวการทำลายเมืองโสโดมที่เกี่ยวข้องอยู่ในบทที่ 19

อ้างอิง[แก้]

  1. ปฐมกาล 13:5 -9 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน
  2. Alter, Robert (1997). Genesis: Translation and Commentary. p. 54. ISBN 9780393039818.
  3. ปฐมกาล 13:10 -12 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน
  4. Alter, Robert (1997). Genesis: Translation and Commentary. p. 56. ISBN 9780393039818.
  5. George W. Coats (1983). Genesis, with an Introduction to Narrative Literature. Wm. B. Eerdmans Publishing. pp. 113–114. ISBN 978-0-8028-1954-3.