การปฏิรูปปีเคียวโฮ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

NikkoYomeimon5005.jpg

ภาพวาดจำนวน ไดเมียว ที่เดินทางมายัง ปราสาทเอะโดะ เนื่องในเทศกาลหนึ่ง

การปฏิรูปปีเคียวโฮ (享保の改革) การปฏิรูปครั้งสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เสนอโดย รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ เมื่อ พ.ศ. 2279 (ค.ศ. 1736) ใน ยุคเอะโดะ ตรงกับช่วงพิธีราชาภิเษกของ จักรพรรดิซะกุระมะชิ โดยผู้ที่นำเสนอการปฏิรูปครั้งนี้คือ โทะกุงะวะ โยะชิมุเนะ โชกุนคนที่ 8 โดยปีนั้นเป็นปีที่ 20 แห่งการดำรงตำแหน่งโชกุนของโยะชิมุเนะ

ซึ่งที่มาของชื่อการปฏิรูปครั้งนี้มาจากชื่อปีรัชศกปีหนึ่งที่ชื่อว่า เคียวโฮ ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรฎาคม พ.ศ. 2259 – เมษายน พ.ศ. 2279 (ค.ศ. 1716 - ค.ศ. 1736) โดยการปฏิรูปครั้งนี้ได้เป็นต้นแบบของการปฏิรูปที่สำคัญในยุคเอะโดะอีก 3 ครั้ง