กองบังคับการตำรวจทางหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ตำรวจทางหลวง คือ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบนทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่มีหมายเลข 1-3 ตัว และทางหลวงพิเศษ

ตำรวจทางหลวงในประเทศไทย[แก้]

ในประเทศไทย ตำรวจทางหลวงเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งกองบังคับการตำรวจทางหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2503 ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร บริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในเขตทางหลวงและทางพิเศษที่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย

กองบังคับการตำรวจทางหลวง[แก้]

ฝ่ายอำนวยการ[แก้]

 • งานธุรการและกำลังพล
 • งานยุทธศาสตร์
 • งานการเงินและงบประมาณ
 • งานส่งกำลังบำรุงและพลาธิการ
 • งานคดีและกฎหมาย
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานศูนย์รวมข่าว

กองกำกับการ 1[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 พระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และนนทบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 สระบุรี (จังหวัดสระบุรีและนครนายก)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 นครสวรรค์ (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 เพชรบูรณ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 สิงห์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท)

กองกำกับการ 2[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 นครปฐม (จังหวัดนครปฐม, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 เพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 ชุมพร (จังหวัดชุมพรและระนอง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 สุราษฎร์ธานี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 กาญจนบุรี (จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี)

กองกำกับการ 3[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ฉะเชิงเทรา (จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ชลบุรี (จังหวัดชลบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ระยอง (จังหวัดระยอง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 จันทบุรี (จังหวัดจันทบุรีและตราด)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 ปราจีนบุรี (จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว)

กองกำกับการ 4[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 อุดรธานี (จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย และบึงกาฬ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 เลย (จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 สกลนคร (จังหวัดสกลนครและนครพนม)

กองกำกับการ 5[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ตาก (จังหวัดตากและกำแพงเพชร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ลำปาง (จังหวัดลำปางและลำพูน)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 พิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 พะเยา (จังหวัดพะเยาและเชียงราย)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 แพร่ (จังหวัดแพร่, อุตรดิตถ์ และน่าน)

กองกำกับการ 6[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 นครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 บุรีรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 สุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 อุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 อำนาจเจริญ (จังหวัดอำนาจเจริญ, ยโสธร และมุกดาหาร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 ชัยภูมิ (จังหวัดชัยภูมิ)

กองกำกับการ 7[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 พังงา (จังหวัดพังงา, ภูเก็ต และกระบี่)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ตรัง (จังหวัดตรังและพัทลุง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 สงขลา (จังหวัดสงขลาและสตูล)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 นครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 ปัตตานี (จังหวัดปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส)

กองกำกับการ 8[แก้]

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 อ่อนนุช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงกิโลเมตรที่ 78 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 รามอินทรา (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]