โอไมครอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โอไมครอน
Omicron uc lc.svg
อักษรกรีก
Α α แอลฟา Ν ν นิว
Β β บีตา Ξ ξ ไซ
Γ γ แกมมา Ο ο โอไมครอน
Δ δ เดลตา Π π พาย
Ε ε เอปไซลอน Ρ ρ โร
Ζ ζ ซีตา Σ σ ς ซิกมา
Η η อีตา Τ τ เทา
Θ θ ทีตา Υ υ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φ φ ฟาย
Κ κ แคปปา Χ χ ไค
Λ λ แลมดา Ψ ψ พไซ
Μ μ มิว Ω ω โอเมกา
อักษรที่เลิกใช้
Ϝ ϝ Ͷ ͷ เวา Ϙ ϙ Ϟ ϟ คอปปา
Ϻ ϻ แซน Ͳ ͳ Ϡ ϡ แซมไพ
อักษรที่อื่นๆ
Ϛ ϛ สติกมา Ͱ ͱ ฮีตา
Ϸ ϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

โอไมครอน (omicron, ตัวใหญ่ Ο, ตัวเล็ก ο) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 15 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 70 ความหมายตามพยัญชนะ หมายถึง โอ เล็ก (มิครอน หมายถึง เล็ก ซึ่งตรงข้ามกับ โอเมกา หรือ โอ ใหญ่) เสียงของโอไมครอนในภาษากรีก คล้ายกับเสียงสระ ออ ในภาษาไทย

อักษรโอไมครอนตัวใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ สัญกรณ์โอใหญ่ (Big O notation)