อิปไซลอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิปไซลอน
Upsilon uc lc.svg
อักษรกรีก
Α α แอลฟา Ν ν นิว
Β β บีตา Ξ ξ ไซ
Γ γ แกมมา Ο ο โอไมครอน
Δ δ เดลตา Π π พาย
Ε ε เอปไซลอน Ρ ρ โร
Ζ ζ ซีตา Σ σ ς ซิกมา
Η η อีตา Τ τ เทา
Θ θ ทีตา Υ υ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φ φ ฟาย
Κ κ แคปปา Χ χ ไค
Λ λ แลมดา Ψ ψ พไซ
Μ μ มิว Ω ω โอเมกา
อักษรที่เลิกใช้
Ϝ ϝ Ͷ ͷ เวา Ϙ ϙ Ϟ ϟ คอปปา
Ϻ ϻ แซน Ͳ ͳ Ϡ ϡ แซมไพ
อักษรที่อื่นๆ
Ϛ ϛ สติกมา Ͱ ͱ ฮีตา
Ϸ ϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

อิปไซลอน (upsilon, ตัวใหญ่ Υ หรือ ϒ, ตัวเล็ก υ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 20 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 400 สำหรับอักษรรูปนี้ ϒ จะถูกใช้เมื่อต้องการแยกแยะความแตกต่างออกจากอักษรละติน Y