ซิกมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซิกมา
Sigma uc lc.svg
อักษรกรีก
Α α แอลฟา Ν ν นิว
Β β บีตา Ξ ξ ไซ
Γ γ แกมมา Ο ο โอไมครอน
Δ δ เดลตา Π π พาย
Ε ε เอปไซลอน Ρ ρ โร
Ζ ζ ซีตา Σ σ ς ซิกมา
Η η อีตา Τ τ เทา
Θ θ ทีตา Υ υ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φ φ ฟาย
Κ κ แคปปา Χ χ ไค
Λ λ แลมดา Ψ ψ พไซ
Μ μ มิว Ω ω โอเมกา
อักษรที่เลิกใช้
Ϝ ϝ Ͷ ͷ เวา Ϙ ϙ Ϟ ϟ คอปปา
Ϻ ϻ แซน Ͳ ͳ Ϡ ϡ แซมไพ
อักษรที่อื่นๆ
Ϛ ϛ สติกมา Ͱ ͱ ฮีตา
Ϸ ϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

ซิกมา (sigma, ตัวใหญ่ Σ, ตัวเล็ก σ หรือ ς นิยมใช้ σ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 18 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 200 สำหรับอักษรรูปนี้ ς จะใช้เมื่อซิกมาตัวเล็กเป็นอักษรตัวสุดท้ายของคำเท่านั้น ปัจจุบันมีความหมายในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่า "ผลรวมใด ๆ"