บีตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บีตา
Beta uc lc.svg
อักษรกรีก
Α α แอลฟา Ν ν นิว
Β β บีตา Ξ ξ ไซ
Γ γ แกมมา Ο ο โอไมครอน
Δ δ เดลตา Π π พาย
Ε ε เอปไซลอน Ρ ρ โร
Ζ ζ ซีตา Σ σ ς ซิกมา
Η η อีตา Τ τ เทา
Θ θ ทีตา Υ υ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φ φ ฟาย
Κ κ แคปปา Χ χ ไค
Λ λ แลมดา Ψ ψ พไซ
Μ μ มิว Ω ω โอเมกา
อักษรที่เลิกใช้
Ϝ ϝ Ͷ ͷ เวา Ϙ ϙ Ϟ ϟ คอปปา
Ϻ ϻ แซน Ͳ ͳ Ϡ ϡ แซมไพ
อักษรที่อื่นๆ
Ϛ ϛ สติกมา Ͱ ͱ ฮีตา
Ϸ ϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บีตา (แก้ความกำกวม)

บีตา หรือ เบตา (beta, ตัวใหญ่ Β, ตัวเล็ก β หรือ ϐ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 2 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 2 สำหรับอักษรรูปนี้ ϐ จะถูกใช้เมื่อบีตาตัวเล็กเป็นอักษรที่ไม่ได้อยู่ต้นคำ ซึ่งถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ การเงิน วิศวกรรม โดยถ้าตัวเบตาไปอยู่ในหนังสือหรือบทความวิชาใด ความหมายของเบตาก็จะเปลี่ยนไป เช่น ถ้าในวิชาฟิสิกส์ เบต้าในที่นี้อาจหมายถึงสัดส่วนระหว่าง plasma pressure ต่อ magnetic pressure