หน่วยมูลฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน่วยมูลฐาน พบใน พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 7 หน่วย คือ

  1. หน่วยมูลฐานของความยาว
  2. หน่วยมูลฐานของมวลสาร
  3. หน่วยมูลฐานของเวลา
  4. หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้า
  5. หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิ
  6. หน่วยมูลฐานของปริมาณสาร
  7. หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่าง