ทางหลวงพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ของมอเตอร์เวย์ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สเปน ฝรั่งเศส และ ไอร์แลนด์ สัญลักษณ์ที่คล้ายคลีงกันได้รับการใช้ในบางประเทศ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

ทางหลวงพิเศษ (อังกฤษ: motorway) เป็นทางหลวงประเภทหนึ่ง ที่มีความสามารถที่จะรองรับปริมาณการจราจรได้จำนวนหนึ่ง ออกแบบมาเพื่อรองรับการจราจรที่รวดเร็วอย่างปลอดภัย ในสหราชอาณาจักร มอเตอร์เวย์เกือบทั้งหมด จะเป็นถนนที่มีรถวิ่ง 2 ทาง มีช่องจราจรทั้งหมด 2–4 ช่องจราจรในแต่ละทาง ซึ่งโดยส่วนมากมี 3 ช่องจราจร

ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ คำว่า "มอเตอร์เวย์" ใช้ใน สหราชอาณาจักร บางส่วนของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน บางชาติในเครือจักรภพ และ ประเทศไอร์แลนด์

ทางหลวงพิเศษในประเทศไทย[แก้]

ประวัติของทางหลวงพิเศษในประเทศไทย[แก้]

การกำหนดระบบหมายเลขของทางหลวงพิเศษในประเทศไทย[แก้]

กรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำระบบหมายเลขทางหลวงเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังแต่ละภาคของประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง ดังนี้
  1. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ เป็นชื่อ "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5"
  2. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชื่อ "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6" ซึ่งปัจจุบันคือโครงการเส้นทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน–นครราชสีมา
  3. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออก เป็นชื่อ"ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7" ซึ่งปัจจุบันคือเส้นทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ–ชลบุรี
  4. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้ เป็นชื่อ "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8"
  5. ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นชื่อ "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9" หรือถนนกาญจนาภิเษก
 2. ทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก ทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักไปสู่เส้นทางที่มีการจราจรสูง และเส้นทางที่เข้าพื้นที่สำคัญในภาคนั้น ๆ มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง เป็นตัวเลขจำนวน 2 หลัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคือ ตัวเลขหลักแรกเป็นหมายเลขของสายทางหลักนั้น ๆ และตัวเลขหลักที่สอง เป็นลำดับหมายเลขสายทางที่แยกจากทางสายหลักดังกล่าว
  1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 51 คือโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ–สุพรรณบุรี
  2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 61 คือโครงการมอเตอร์เวย์ชลบุรี–นครราชสีมา
  3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62 คือโครงการมอเตอร์เวย์นครราชสีมา–อุบลราชธานี
  4. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 71 คือโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ(สระแก้ว)
  5. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 คือโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่–บ้านโป่ง (ราชบุรี) ปัจจุบันโครงการจะต่อขยายถึง กาญจนบุรี-ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อง(ไปท่าเรือน้ำลึกทวาย) (มอเตอร์เวย์สายตะวันตก)
  6. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 83 คือโครงการมอเตอร์เวย์พระแสง (สุราษฎร์ธานี)–ภูเก็ต
  7. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 84 คือโครงการมอเตอร์เวย์ทุ่งสง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)–นครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  8. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 คือโครงการถนนวงแหวนรอบภาคกลาง ปากท่อ(ราชบุรี)–บ้านโป่ง(ราชบุรี)–สุพรรณบุรี-สิงห์บุรี–ลพบุรี-สระบุรี–บางปะกง(ฉะเชิงเทรา)

ชื่อเรียกในประเทศต่างๆ[แก้]

ในแต่ละประเทศ มีชื่อเรียกมอเตอร์เวย์แตกต่างกันไป :

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]