Gold standard (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มาตราทองคำ (Gold standard) เป็นระบบเงินตราซึ่งหน่วยวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจมาตราของสกุลเงิน ยึดกับทองคำปริมาณคงที่หนึ่งที่กำหนดไว้

Gold standard อาจหมายถึง