การตรวจมาตรฐานสูงสุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางการแพทย์และสถิติ การตรวจมาตรฐานสูงสุด (อังกฤษ: gold standard test) คือการตรวจวินิจฉัจทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจไม่ใช่การตรวจที่วินิจฉัยโรคได้แม่นยำที่สุดก็ได้ เช่น บางโรคที่การวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการตรวจศพ "การตรวจมาตรฐานสูงสุด" อาจเป็นอย่างอื่นที่แม่นยำน้อยกว่า เป็นต้น