ไรชส์ทาค (นาซีเยอรมนี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไรชส์ทาคเยอรมันใหญ่
ฝ่ายนิติบัญญัติของไรช์ที่สาม
ตราแผ่นดินไรช์
ประเภท
ประเภท
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1933
ยุบค.ศ. 1945
ก่อนหน้าไรชส์ทาคแห่งไวมาร์
สมาชิก876 สมาชิก (ณ วันยุบ)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบปลอดการแข่งขัน
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
13 มีนาคม ค.ศ. 1938
ที่ประชุม

โรงอุปรากรคร็อล กรุงเบอร์ลิน
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ประกาศสงครามกับสหรัฐ ที่ไรชส์ทาค ในวันที่ 11 ธันวาคม 1941

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) ในสมัยไรช์ที่สามมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ไรชส์ทาคเยอรมันใหญ่ (Großdeutscher Reichstag) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเยอรมันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ได้ตรากฤษฎีกาเพลิงไหม้ไรชส์ทาคขึ้นใน ค.ศ. 1933 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป ค.ศ. 1945 อย่างไรก็ตาม แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ แต่ไรชส์ทาคในยุคนาซีเป็นเพียงตรายางของผู้นำเผด็จการอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ตลอดระยะเวลา 12 ปีมีการประชุมเพียง 20 ครั้งโดยครั้งสุดท้ายมีการประชุมเมื่อ 26 เมษายน ค.ศ. 1942 ไรชส์ทาคในยุคนาซีมีประธานสภาเพียงคนเดียวคือ แฮร์มัน เกอริง

เนื่องจากอาคารไรชส์ทาคถูกวางเพลิงไปในปีค.ศ. 1933 จึงทำให้ไรชส์ทาคในยุคนาซีต้องจัดการประชุมขึ้นที่โรงอุปรากรคร็อลที่อยู่ตรงข้ามแทน อย่างไรก็ตาม โรงอุปรากรแห่งนี้ก็ถูกทำลายโดยกองทัพแดงระหว่างยุทธการที่เบอร์ลินใน ค.ศ. 1945

อ้างอิง[แก้]

  • Statistisches Reichsamt. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich Band 1941/1942. Berlin, Germany: 1943. Pp. 659.
  • Moonis Raza. Geographical Dictionary Of The World In The Early 20th Century With Pronouncing Gazetteer (in 2 Vos.). New Delhi, India: Concept Publishing Company, 1990. Pp. 712.