ไดแซ็กคาไรด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไดแซ็กคาไรด์ หรือ น้ำตาลโมเลกุลคู่ (อังกฤษ: disaccharide) เป็นน้ำตาลที่เป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต ประกอบด้วยสองโมเลกุลของโมโนแซ็กคาไรด์

คุณสมบัติทางเคมี[แก้]

สองโมเลกุลของโมโนแซ็กคาไรด์ มีพันธะต่อกันโดยปฏิกิริยาการควบแน่น (condensation reaction) พันธะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่ตำแหน่งระหว่าง 1–4 หรือ 6 คาร์บอน ในแต่ละโมเลกุลโมโนแซ็กคาไรด์ ดังนั้นถ้าโมโนแซ็กคาไรด์ทั้งสองเป็นโมเลกุลชนิดเดียวกัน เช่น กลูโคส การเชื่อมต่อด้วยพันธะที่แตกต่างกันจะทำให้คุณสมบัติทั้งทางฟิสิกส์และเคมีแตกต่างกันด้วย ไดแซ็กคาไรด์ จะมีลักษณะเป็นผลึกของแข็งละลายน้ำได้ดีมีรสหวานเช่นเดียวกับโมโนแซ็กคาไรด์

ไดแซ็กคาไรด์สามัญ[แก้]

ไดแซ็กคาไรด์ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 พันธะ
ซูโครส (น้ำตาลทราย, น้ำตาลอ้อย, น้ำตาลบีต, หรือ แซ็กคาโรส) กลูโคส ฟรักโทส α(1→2)β
แล็กทูโลส กาแล็กโทส ฟรักโทส β(1→4)
แล็กโทส (น้ำตาลนม) กาแล็กโทส กลูโคส β(1→4)
มอลโทส กลูโคส กลูโคส α(1→4)
ทรีฮาโลส กลูโคส กลูโคส α(1→1)α
เซลโลไบโอส กลูโคส กลูโคส β(1→4)