ไดเมทิลฟอร์มาไมด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไดเมทิลฟอร์มาไมด์
N,N-Dimethylformamide
Chemical structure of dimethylformamide
Chemical structure of dimethylformamide
Dimethylformamide
Dimethylformamide
ชื่อตาม IUPAC N,N-dimethylmethanamide
ชื่ออื่น DMF, dimethylformide, N,N-dimethylformide, DMFA
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [68-12-2][CAS]
RTECS number LQ2100000
SMILES
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C3H7NO
มวลต่อหนึ่งโมล 73.09 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Clear liquid
ความหนาแน่น 0.944 g/cm3, liquid
จุดหลอมเหลว

-61 °C (212 K)

จุดเดือด

153 °C (426 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ Miscible
ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.4305 (20 °C), εr = 36.71 (25°C)
ความหนืด 0.92 cP at 20 °C
โครงสร้าง
Dipole moment 3.86 D D (25 °C)
ความอันตราย
MSDS ScienceLab.com
อันตรายหลัก ติดไฟ
NFPA 704
2
1
0
 
R-phrases R61 แม่แบบ:R20/21 R36
S-phrases 53-45
จุดวาบไฟ 58 °C
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (อังกฤษ: Dimethylformamide) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี (CH3)2NC(O)H ที่ใช้อักษรย่อ “DMF” (แต่บางครั้งอักษรย่อนี้ใช้กับ ไดเมทิลฟิวแรน) ของเหลวที่ปราศจากสีนี้ละลายได้ในน้ำและของเหลวอินทรีย์ส่วนใหญ่ ไดเมทิลฟอร์มาไมด์บริสุทธิ์จะไม่มีกลิ่น แต่ถ้าเป็นระดับที่ต่ำกว่าก็มักจะมีกลิ่นเหมือนปลาซึ่งมาจากไดเมทิลเอมีนที่ปนเปื้อนอยู่ ชื่อของสารมาจากฟอร์มาไมด์ชนิดหนึ่ง--เอไมด์ของกรดฟอร์มิก